Nahoru ]

 
Vítám vás v novém týdnu. Přichystal jsem si do jeho úvodu další jarní obrázek, konec konců astronomické jaro je již tu i když víkend se příliš nevyvedl. Doufám že jste si v minulém týdnu nenechali ujít novinky na titulce a pokud ano rozhodně na ně koukněte. A protože k jaru patří i láska tak tomu odpovídá i náhodná ukázka pro tento týden...
Tehdy řekla Mitra: Promluv k nám o lásce.

A Mustafa pozvedl hlavu, pohlédl na lidi a na ně padl klid.
I řekl důrazným hlasem:

Když vám pokyne láska, následujte ji,
i když jsou její cesty tvrdé a strmé.

A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí,
i když vás může zranit meč, skrytý mezi jejími perutěmi.

A když k vám promluví, uvěřte v ni,
i když její hlas může rozmetat vaše sny jako severák,
pustošící zahradu.

Neboť láska vás nejen korunuje,
ale také přibíjí na kříž.

Láska vám dává růst,
láska však u vás dělá také průklest.

Neboť jak vystupuje k vašemu vrcholu
a laská vaše nejněžnější větévky, chvějící se v slunci,
tak také sestupuje k vašim kořenům,
lnoucím k zemi, a otřásá jimi.

Svazuje vás jako snopy obilí.
Vymlacuje vás, aby vás obnažila.
Prosívá vás, aby vás zbavila plev.

Vymílá vás doběla.

Hněte vás, dokud nezvláčníte.
A pak vás postoupí svému svatému ohni,
abyste se stali svatým chlebem pro svatou hostinu Boha.

 


To vše má láska s vámi učinit,
abyste mohli poznat tajemství svého srdce
a v tomto poznání se stali zlomkem srdce Života.

Ale kdybyste snad ze strachu hledali jen pohodu a rozkoš lásky,
pak by bylo pro vás lépe, kdybyste přikryli svoji nahotu
a odešli z mlatu lásky

do jednotvárného světa bez střídání ročních dob,

kde se budete smát,
ne však celým svým smíchem,

a kde budete plakat,
ale ne všemi svými slzami.

Láska dává jen sebe a bere jen ze sebe.
Láska neovládá, ani nechce být ovládána.

Neboť lásce postačuje láska.

Milujete-li, neměli byste říkat:
“V mém srdci je Bůh”,
ale spíše byste měli říci:
“Jsem v srdci Boha!”

A nedomnívejte se,
že můžete usměrňovat běh lásky,
neboť láska, uzná-li vás toho hodnými,
bude sama řídit váš běh. 
Láska nemá jiné přání,
než naplnit sebe samu.

Ale milujete-li a musíte-li nezbytně mít nějaká přání,
pak ať jsou to tato přání:

Roztát

a být jako horská bystřina,
zpívající svou píseň noci.

Poznat bolest z přemíry něhy.

Být poraněn svým vlastním pochopením lásky,
a krvácet dobrovolně a radostně.

Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem
a vzdávat díky za další den lásky;

odpočívat v poledne
a rozjímat o extázi lásky;

vracet se večer domů s vděčností
a pak usínat s modlitbou za milovanou bytost v srdci
a s písní chvály na rtech.
'Chalíl Džibrán: Prorok, Vyšehrad 1992, str. 15 – 17.''

Převzato: http://sweb.cz/proroctvi/

Náhodná ukázka od mé maličkosti  pro tento týden...


A do nového týdne opět poučná historka ze života od Táni:-))

Měli jsme s Vojtou FAKT RUŠNÝ VÍKEND!
Ve středu jsem doma nadhodila, že bych jela s Vojtou do Brna za babičkou, "jasně,jeď, a vem i Liborajzla, ať mám klid," taťka na to, což mě překvapilo, on už mě snad nemiluje, on už mě snad nechce mít doma!
Nakonec Liu nejel, jen mi dovedl Vojtu k Bochemii, hodil na mně kufr a že už jde. "Ty mi ani nepomůžeš s kufrem na nádraží?" zalitovala jsem, ale když jsem se rozhlédla, uviděla jsem za kaštanem schovanou Michaelu. Jasně, kufr povleču sama. Vojta se rozčiloval, jaktože Liu nejede, tak povídám, že Liu má teď hodně práce s tím, aby si vytvořil vlastní svět, což tedy Vojta akceptoval, když jsem mu navíc slíbila tu čokoládu, co jsem chtěla dát nosiči kufrů.
S čokoládou Vojta málem udělal díru do světa, protože nabídnul kousek dědečkovi, co s námi seděl v kupé. Děda ale nebyl kouzelný a Vojtu uvedl do rozpaků, protože se rozplakal. Fakt. Naštěstí v Hranicích vystoupil, tak jsem mohla Vojtovi vysvětlit, že to byly slzy dojetí, že tomu pánovi opravdu neublížil ...
S babičkou jsme plánovali víkendový program, Vojta furt mlel svoje o kinu, ale kino se nám nikde nevlezlo, protože jsme chtěli na tu výstavu o Indonézii, do mekáče na fruper a do hvězdárny na úžasný pořad Kde se vzalo Brno, který shrnuje historii Brna za poslední půl miliardy let, což jsme tedy MUSELI vidět, :o) Tak jsme Vojtu přehlasovaly, v sobotu dopoledne jsme se plácali po Svoboďáku a hledali Dům šlechtičen. Fakt, dům osiřelých šlechtických a měšťanských dam, no kdo by to byl řekl? Dnes je tam etnografický ústav a do konce srpna ta výstava, která je fakt skvělá a stojí za to, Vojta byl u vytržení, běhal po pralese a visutém mostíku, co tam jsou nainstalované, očka rozzářené, a my s babičkou okukovaly nádherné fotky domorodců z Papue, jo, to jsou ti s těma tykvema na přirození. Ptám se paní pokladní, má-li ona k prodeji nějaké ty fotky, no nemá, ale bude mít, když se stavíme za týden, určitě už budou. Budou dva, na jednom přesně ten domoredec, co posílám v příloze, a na druhém jiný domorodec, neobarvený, zato s knoflíkem přišitým na nos ratanovým stéblem. Babička mi tam skočí, kterýho že bych chtěla? "No toho s tím mejkapem, chlapi, co o sebe nedbají, mě nezajímají!"
A pak Etno Bar, protože Vojta má žízeň, a my taky. Vojta si pochutnává na koktejlu Krvavé pobřeží, zatímco my popíjíme blody merry, protože jsem nakonec babičku přesvědčila, že jestli chce vážně tomato juice, tak jedině s vodkou, jinak se to pít nedá.
Hvězdárna nevyšla. Přišli jsme pozdě, všechna místa obsazena. Zejména babičku to rozladilo, protože jsme na tu Kraví horu šplhali zbytečně.
O to lepší bylo nedělní dopoledne, jeli jsme s babičkou do Ruska, :o)
Tedy na konzulát, babička jela volit a my jsme jí dělali doprovod, cestou jsem Vojtovi vysvětlovala, že je to vlastně ruské území, kam jedeme, vyptával se na Putina, tož mu babička vysvětlila, že je to Rus, který nepije a nekouří, pročež si zaslouží být ruským prezidentem. "A kdyby ti náhodou dali bombón, tak řekni spasibo." A já: "Chovej se slušně, ať z toho není mezinárodní ostuda."
Konzulát je v krásné vile v Pisárkách, uvítali nás velice srdečně, rusky, pár velkejch chlapů, co vypadali jako agenti KGB, a jedna Nastěnka. Nastěnka hned popadla Vojtu, zatáhla ho ke stolu a furt do něj rusky hučela, podala mu čaj ze samovaru a pirožky, ovšem Vojta se tvářil tak nešťastně, že Nastěnka radši došla pro mě do hlasovací místnosti, kde jsem sledovala natáčení televize Prima. "Rebjonku ně udobno." Tak jdu za Vojtou, vážně vypadal divně, "no co je?" "mamí, já jsem zapomněl to slovo!" Tak jsem mu ho pošeptala a on vyběhl za Nasťou, která stála v kroužku agentů, počkal, až si ho všichni všimnou, naladil svůj úsměv číslo jedna a přednesl svoje SPASÍBO. Odcházeli jsme hrdě za zvuku potlesku.


Převzato: www.blisty.cz

Paranormální jevy existují, ale...

V americkém časopise New York Review of Books recenzuje Freeman Dyson, profesor fyziky z Princetonské univerzity, novou knihu Debunked! ESP, Telekineses, Other Pseudoscience , kterou vydali - původně francouzsky - fyzikové Georges Charpak a Henri Broch (anglicky vyšlo v Johns Hopkins University Press, 176 str., $25.00). Recenzent s uspokojením kvituje, že oba vědci odhalují, že velká část důkazů o údajně nadpřirozených jevech je založena na kouzelnických podvodech, využívajících chvilkové nepozornosti svědků a diváků. Přesto se však zázraky a nadpřirozené jevy dějí, jenže...

Recenzent pokračuje: Existují podivné události, o nichž se zdá, že jsou důkazy nadpřirozených vlivů, fungujících v každodenním životě. Jsou důsledkem zákonů pravděpodobnosti. Paradoxním rysem zákonů pravděpodobnosti je to, že způsobují, že se nepravděpodobné události dějí překvapivě často. Jednoduchým způsobem vysvětluje tento paradox Littlewoodův Zákon o zázracích. Littlewood byl slavný matematik, který vyučoval na Cambridžské univerzitě. Definoval zázrak jako událost, která má zvláštní význam, když k ní dojde, ale vyskytuje se s pravděpodobností jedné ku milionu. Littlewoodův Zákon o zázracích praví, že v životě každého normálního člověka dochází k zázraku přibližně jednou za měsíc. Důkaz o platnosti tohoto zákona je jednoduchý. Během doby, kdy jsme vzhůru a aktivně jednáme v životě, přibližně osm hodin každý den, jsme svědky toho, že se nám dějí věci přibližně jednou za vteřinu. Takže se nám během každého dne stane přibližně 30 000 věcí, tedy asi milion věcí měsíčně. S několika málo výjimkami nejsou tyto události zázraky, protože jsou bezvýznamné. Pravděpodobnost, že se stane zázrak, je asi jedna ku milionu. Proto bychom měli očekávat zázrak každý měsíc. Co se týče skutečných nadpřirozených jevů, hypotézu, že k nim skutečně dochází, ale že se nedají vědecky zkoumat, podporuje podle autora množství důkazů. Mnoho nadpřirozených jevů zaznamenala například britská Společnost pro psychický výzkum a další organizace v jiných zemích. Časopis londýnské společnosti je plný pozoruhodných událostí, v nichž, jak se zdá, mají obyčejní lidé nadpřirozené schopnosti.Tyto důkazy jsou naprosto anekdotické. Nemají nic společného s vědou, protože je nelze zopakovat za vědecky řízených okolností. Avšak tyto důkazy existují. Jasně z nich vyplývá, že pokud dochází k nadpřirozeným událostech, dochází k nim v domě, kdy jsou lidé ve stresu a zažívají silné emoce.To okamžitě vysvětluje, proč se nedají nadpřirozené jevy pozorovat za podmínek vědeckého experimentu. Silné emoce a stres jsou svou podstatou neslučitelné s řízenými vědeckými procedurami. Autor argumentuje, že je pravděpodobné, že nadpřirozené duševní schopnosti a vědecká metoda jsou komplementární. Výraz "komplementární" je technický termín, který do fyziky přinesl Niels Bohr. Znamená to, že dva popisy přírodního jevu jsou sice možná platné, ale není možno je pozorovat zároveň. Klasickým příkladem komplementarity je dvojí podstata světla. V jednom pokusu je světlo vidět jako vlnění, v jiném jako soubor částic, avšak nemůžeme vidět vlnění i částice zároveň při jediném experimentu. Komplementarita je ve fyzice potvrzeným faktem. Rozšíření komplementarity do říše duševních jevů je čistě spekulací. Ale, uzavírá autor, mně se zdá přijatelné, že by mohl existovat svět nadpřirozených jevů a že je příliš nezachytitelný na to, aby se jím mohly zabývat hrubé nástroje vědy. Kompletní článek v angličtině ZDE
 
Převzato: www.scienceworld.cz

Proč mor zmizel z Čech?


Mor se v Čechách neobjevil od roku 1716. Zajímavé je, že vlastně netušíme, proč na počátku 18. století epidemie ustaly.

Rozhodně to nebylo proto, že by tehdejší lékaři znali podstatu choroby. Nedopracovali se ani k žádným empirickým poznatkům, které by umožňovaly efektivně léčit nemocné nebo alespoň bránit šíření nemoci. Dokonce i oficiální medicínské autority mohly v 18. století mor prohlašovat za nemoc nenakažlivou, eventuálně za trest nebes. Tehdejší medicína byla s vykuřováním a pouštěním žilou až zoufale bezmocná (pomíjíme takové nemedicínské prostředky, jako různé ochranné amulety a flagelantské průvody).
Zásluhu na zastavení morových epidemií nemohla mít ani lepší výživa či hygienická situace. K oběma těmto trendům začalo docházet až v pozdější době (např. hladomory byly podstatně omezeny až v 1. polovině 19. století po rozšíření pěstování brambor ve střední Evropě).
Konec moru je tedy skutečnou záhadnou. Netýká se zdaleka jen českých zemí, neboť v téže době mizí mor i ze západní Evropy. Je možné, že po několika morových ranách došlo prostě k selekci na obyvatelstvo k moru relativně odolné (ovšem získaná imunita na mor se nepřenáší do další generace). Možná zmutoval i samotný mikrob Yersinia pestis vyvolávající onemocnění. Snad se nějak změnil životní styl přenašečů-hlodavců (např. střídání druhů ve stylu krysa-potkan apod.).
Existuje i několik dalších teorií. Odolnost vůči moru snad mohla souviset s nedostatkem železa, které potřebuje Yersinia pestis ke svému růstu. To se však jistě týkalo i předcházejících období, tudíž takové vysvětlení nejspíš neobstojí. Možné je i to, že obranyschopnost vůči moru lze získat zkušeností s jinou infekcí, např. tyfem či salmonelami. Nicméně všechny tyto domněnky či spíše jejich náznaky nepůsobí příliš přesvědčivě a odpověď v tuto chvíli prostě neznáme.

Zdroj: Eduard Wondrák: Historie moru v českých zemích, Triton, Praha, 1999

Pavel Houser
Převzato: www.rozhlas.cz

Magnetické pole a tajemné skvrny Jupitera

Miroslav Zimmer 16.03.2004


Jupiterovo magnetické pole je asi dvacetkrát silnější než zemské a v naší planetární soustavě je samozřejmě nejsilnější. Vytváří kolem planety magnetosféru - jakousi obrovskou kapsu, ovlivňující a usměrňující pohyb nabitých částic a tok elektrických proudů.

Od největší planety naší sluneční soustavy nás dělí nejméně 590 milionů kilometrů; Jupiter nám však přiblížily obří dalekohledy a v době kosmonautiky také výzkumné sondy. Jedné z nich, která se jmenuje po italském hvězdáři a matematiku Cassinim, se před třemi roky, v lednu 2001, podařilo uskutečnit jedinečný experiment. Týkal se především Jupiterova magnetického pole.


Sonda Cassini
Astronomové tušili, že je opravdu mohutné. Potvrzení této skutečnosti však přinesly radioastronomické přístroje až v padesátých letech 20. století; o několik desetiletí později pak sondy Pioneer a Voyager, které vyfotografovaly na noční straně planety mohutné elektromagnetické výboje a polární záře a změřily intenzitu pole svými magnetometry. Jupiterovo magnetické pole je asi dvacetkrát silnější než zemské a v naší planetární soustavě je samozřejmě nejsilnější. Vytváří kolem planety magnetosféru; jakousi obrovskou kapsu, ovlivňující a usměrňující pohyb nabitých částic a tok elektrických proudů. Tato kapsa zároveň, řečeno zjednodušeně, nevpustí dovnitř žádnou částici tzv. slunečního větru. Z měření sondy Cassini vyplynulo, že tato kapsa má průměr asi dvacetkrát větší než samotná planeta, tedy asi tři miliony kilometrů. Jupiterova magnetosféra by si tím mohla vysloužit pomyslný zápis do Guinnessovy knihy rekordů naší sluneční soustavy - jako vůbec největší souvislý objekt. Její hranice však nejsou pevné a výrazně kolísají v souvislosti se sluneční aktivitou.

Magnetosféra doslova "dýchá", a to podle okamžité intenzity slunečního větru. V těsné blízkosti planety jsou radiační pásy, tedy oblasti se zvýšenou koncentrací nabitých částic. Tyto pásy se prostírají přibližně 70 až 250 tisíc kilometrů od okraje Jupiterových mračen. Odtud též přichází netepelné radiové záření planety, neboť tato oblast je vlastně jakýmsi gigantickým urychlovačem. Volné elektrony v něm získávají energii a rychlost blízkou světlu. Vystřelovány do Jupiterovy ionosféry pak způsobují polární záře.

Sonda Cassini v té době nezkoumala Jupiter sama. O pohled na planetu v rentgenové části spektra se postarala družice Chandra. S její pomocí odhalili vědci tajemnou horkou skvrnu v severní polární záři Jupitera. Skvrna v periodě 45 minut vyvrhuje proud částic o vysokých energiích. Co je příčinou tohoto úkazu, to zatím není jisté.

Lze také spekulovat o tom, co způsobuje blednutí proslulé velké rudé skvrny, kterou na Jupiteru poprvé pozoroval už zmíněný italský astronom Cassini v 17. století. Skvrna poslední dobou nejen bledne, ale také se zmenšuje. Kdoví - možná v budoucnu zmizí úplně a stane se z ní další mýtus.
CO DALI ARABOVÉ SVĚTU


Byly doby, kdy se za nejnovějšími vědeckými a technickými poznatky nelétalo přes oceán nebo do evropských metropolí, ale putovalo se k arabským učencům do Córdoby a Toleda. A nebylo to jen přechodné období. Nejméně po čtyři staletí byli ve světě arabští vědci na prvním místě v medicíně, matematice, chemii, astronomii a technice. Svými díly přispěli rozhodujícím způsobem k tomu, že světlo vědy začalo pozvolna pronikat do temna středověké Evropy.

 A jak tento týden ?

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 24.3.2004 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce
  stojí ve znamení Skopce. Znamení Skopce je ovládané Marsem. Toto znamení symbolizuje válečnické ideály. Slunce je v tomto znamení povýšeno, dodává lidem energii a vitalitu.
  O víkendu bude ale Slunce poškozeno kvadraturou se Saturnem. Toto poškození lze přirovnat k nárazu berana na zeď. Čekejte ztrátu energie, agresivitu zaměřenou jaksi do prázdna, pocity bezmocného vzteku. Všichni budeme pociťovat neschopnost sebekontroly.
  Sextil Slunce s Marsem nám bude do pátku dodávat energii tak potřebnou na konci zimy..
  Celý týden bude působit kvadratura Slunce se Saturnem. Nejsilněji ji ovšem pocítíme až na víkend, kdy zůstane jediným aspektem. Přináší rozpor mezí vůlí touhou a realizací, vůle jakoby narážela na zeď. Vzniká nebezpečí neurotických problémů, pozor by si měli dát kardiaci, lidé se žaludečními vředy. Aspekt také vyvolává neblahé a náhlé situační zvraty.
   

   

 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Blíženců. V tomto znamení Lilith působí spiritualizaci a zjemnění pudů. Její působení je v tomto znamení oslabeno, neb je zde podřízena rozumové kritice a instinkty jsou neutralizovány rozumem. Díky trigonu s Neptunem ale nebude zabraňovat fantazii v pudové oblasti.
 • Merkur
  Merkur stojí ve znamení Skopce. V tomto znamení Merkur oživuje ducha, lidé mají sklon k diskusím, sarkasmům, planeta v tomto znamení bude přát mluvčím, politikům, advokátům. Přeje i grafikům a spisovatelům satiry.
  Triigon Merkuru s Plutem zvyšuje duševní plodnost, je vhodným aspektem k  osvětlován záhad a intrik. Přeje soudcům, kriminalistům, gynekologům, psychologů, astrologům. Přináší kritičnost a smysl pro spravedlnost a umožňuje zkoumání toho co je skryté, či se pohybuje mimo hranice našeho prostoru, času, vnímání.
 • Venuše
  stojí ve znamení Býka. V tomto znamení je Venuše vždy dobře umístěna. Planeta podporuje stálost citů, smlouvy uzavřené v tomto období jsou pevné a stálé. Planeta přeje všem kteří se živí uměním. Vztahy vzniklé s Venuší v tomto znamení mají slušné předpoklady pro věrnost a neměnnost.
  Od čtvrtka bude působit konjunkce Venuše s Marsem. Aspekt zvyšuje vášeň ve vztazích, nese prudké citové prožitky, umožňuje hladké sexuální sbližování, celkově silně zvyšuje sexualitu.
 • Mars
  stojí ve znamení Blíženců. V tomto znamení se spájí aktivita s inteligencí. Lidé pod jeho vlivem rádi diskutují mají tendenci k slovním půtkám, aspekt zvyšuje kritičnost a pohotovost.
  Od středy je planeta ale poškozena. Poškozený Mars v Blížencích silně zvyšuje nebezpečí silničních nehod, vyvolává konflikty, lidé jsou velice hádaví. Pozor by si měli dávat kardiaci a lidé s plicními problémy.
  Od středy bude působit  kvadratura Marsu s Uranem. Při tomto aspektu mají lidé  sklon k výstřednostem, jejich činy často ovlivňuje pochybná touha vyniknout kterou neváhají naplnit jakýmikoliv prostředky. Nestálost a agresivita. Aspekt často způsobuje roztržky i mezi přáteli. Pozor na psychickou tenzi a následné výbuchy vzteku. Jsou pravděpodobná i příkoří ze strany přírody.
 • Jupiter
  je retrográdní a stojí ve znamení Panny. V tomto znamení je planeta poškozena. Přeje pouze obchodu. Lidé pod vlivem Jupiterova působení mají problémy s pochopením skutečných citů a duchovna. Planeta způsobuje že vše se topí v přízemnostech, konzumním způsobu života. Roste i nebezpečí mezigeneračních konfliktů a střetů s těmi kdo představují opačný pohled na život.
 • Saturn
  stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení poškozena a narušena. Symbolicky to lze označit tak jako když se kámen, symbol pevnosti a jistoty ztrácí v moři. Celkově postavení planety může znamenat problémy s přírodou, přírodní katastrofu ve které hraje roli voda nebo moře. Saturn nás vybízí abychom se více zabývali minulostí, historií. 
  Trigon Saturnu s Uranem je aspektem jehož působení často podstatným způsobem mění politickou situaci, umožňuje zavést nové vědecké hypotézy, pomáhá měnit stávající paradigma.
 • Uran
  stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
 • Neptun
  stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
 • Pluto
  stále ve znamení Střelce. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden budou nejsilnějšími planetami Mars a Slunce. Vzhledem k jejich poškození ve druhé části týdne je nutné počítat s razantním zhoršením astrologické situace. Nejhorší bude víkend.

Mějte se hezky...

 
Hade, 21.3.2004