Beltine

 

Green Man – Zelený muž

Green ManJeho tvář se objevuje dnes už vlastně po celém světě. Ale nejčastěji ji můžete spatřit, když podniknete poznávací zájezd po anglických chrámech. Stejně jako francouzský gargoile vstoupil do architektury i tento zelený muž, jehož obličej pod maskou z listů zdobí řadu kostelů. Ať už se mu říká Green Man, Green Jack, Jack-in-the-Green, Old Man in the Woods nebo Green George, vždy jde o jedno a totéž stvoření, staré předkřesťanské vegetační božstvo, které časem zdegradovalo ve folklórní postavu. Ovšem postavu úctyhodnou, žádného strašáka.

Jeho kariéra pohanského boha je prastará, určité náznaky jeho existence lze najít už v altamirských skalních kresbách. V Evropě se objevil už v dávné době kamenné a přetrval všechny importy božstev keltských, římských i germánských, což u tak archetypální představy není nic neobvyklého. Jeho přivandrovalí příbuzní totiž nesli stejné atributy, samozřejně je to řeč o přírodním cyklu Jaro-Léto-Zima, respektive Zrození-Život-Smrt a znovu dokola. Stal se také jedním z podstatných prvků legendy Robina Hooda, je považován za pravděpodobného kandidáta na Zeleného rytíře ze známého literárního díla o siru Gavainovi.

Tohoto dobrého ducha lesa, známého po celé Evropě, nebylo prostě možno opomoenout. Proto ochránce stromů, obvykle od hlavy až k patě pokrytý listím, nejčastěji dubovým, přetrval v anglických lidových slavnostech vítání jara a zabydlel se, jak už bylo řečeno, v sakrální výzdobě tamních chrámů. Není nezajímavé, že (podle Mike Hardinga) značná část kostelů s greenmanovskou výzdobou je zasvěcena Panně Marii, tahle světice totiž zvláště na ostrovech převzala funkce mnoha pohanských bohyň. Ostatně, i již zmíněného Robina Hooda Veselí chlapci (Merry Men) byli původně Marry'Men. Stejně jako Morris Dancers, kteří k vítání jara a k Zelenému muži také patří ... ale to bych už zabíhal na nepevnou půdu, z níž ještě neznám cestu ven.

převzato z Bezejmenné stránky http://pieter.webpark.cz/bestiar

Zelený muž v Čechách 

Řadu lidí zaujal Zelený muž jako duch vegetace a strážce lesa. Jeden z nejkrásnějších českých zelených mužů je v záhadném kostele svatého Mikuláše (1396) v Čečovicích. Na střeše kostela je do kamenného sloupku vetknut prastarý, téměř nekorodovaný železný prstenec neznáme funkce. V lapidáriu pod kostelem ve Velehradě je schematický románský kamenný zelený muž z první poloviny 13. století. V klenebním křížení kostela v Dobrši u Strakonic je zelený muž obklopený hnědými hvězdami. Druhý zelený muž byl později nalezen v témž kostele v dobré společnosti fantastických tvorů a zvířat na severní straně lodi pod konzolou. V dominikánském klášteře v Českých Budějovicích je barevný, „naprosto ukázkový“, perfektně zachovalý zelený muž. Má divoký vyjevený výraz, listí mu vyrůstá z kníru, kolem sebe svatozář. Je na konzole severní lodi klášterního kostela Obětování Panny Marie přímo proti vchodu z křížové chodby kláštera. Další nejméně čtyři zelení muži oživují les katedrály svatého Víta. V koutové konzole kaple svatého Václava je vousatý zelený muž s širokým nosem, vrásky na čele, z úst mu vyrůstají silné větévky. Dívá se ven i dovnitř sebe. Na vedlejší konzole je hodně divný zamračený muž se špičatýma ušima, řekli bychom ďábel, ale spíš to je tvor hlubin, nějaký gnóm. Na třetí konzole je příjemná tvář muže světa s točeným knírem, nejspíš ze světa lidí a velmožů. Na východním i západním svorníku obkročné klenby předsíně jižní brány je vyobrazen rostlinný motiv s rotujícími listy a žaludy v podobě keltského triquetra. Další, hodně velký zelený muž hospodského typu je v piliíři opěrného systému, má velký bambulovitý nos, oči se dívají vzhůru, ústa se blíží úsměvu. Na jižním průčelí velké věže poblíž Rudolfova okna je zelený muž se zakrytou tváří a kudrnatými vlasy. Ze dvou dochovaných návrhů zeleného muže od Mockera byl pravděpodobně později realizován jen jeden u okna nad ochozem sevení věže hlavního vstupu katedrály zhruba v rovině dolního okraje rosety. Další, již hodně stylizovaní zelení muži jsou na dveřích v Husově ulici a na kování nade dveřmi v Míšeňské ulici u Karlova mostu. Renesanční a navíc dřevěný, červeně podbarvený, ale jinak zelený muž se vyskytuje na obložení jedné z našich prvních (po roce 1540) renesančních budov – radnice v Litoměřicích (dnes v litoměřickém muzeu). Z úst mu vyrůstá trojlístek. Další tři zelení muži jsou v Plzni. Nad okny pozdně gotického arkýře lounského muzea upravovaného v roce 1890 Mockerem vystupují dva stylizovaní zelení muži. Opravdovou a poněkud hrozivou individualitou je poškozený strážce vstupní brány kláštera Zlaté koruny – nejspíš se rovněž jednalo o zeleného muže. Důkaz, že symbol se nikdy nevytratil z obecného povědomí, podává kašna pod litoměřickým pivovarem a klasicistní dům v Komenského ulici v Terezíně, na jehož štuku vystupují podle tovární formy zhotovení zelení muži. Kolem roku 1890 jsou zelení muži poměrně častí například na historizujícím nábytku…

 

Podle knihy Václava Cílka Makom-kniha míst (nakladatelství Dokořán 2004)  

 

Beltejn

Ian Anderson

 

Postál jsi někdy v dubnovým lese
A zval dál novej rok
Zatímco přízraky tří tisíc let plachtily kolem 
a vířily suchý listí?
Teď za tebou v trávě něco prasklo
Něco ti ťuklo do ramene
A ovanulo krk
To jenom starý bohové stárnou ještě víc
A poštolka padá k zemi jako střela
Rudej mrak pluje vysoko
Přidej se k Beltejnu

Miloval jsi tu, kterou pružná pravda svádí?
Jsi blázen do dcerky z ministerstva mládí?
Vraž svou hlavu mezi prsa plodný nevinný
Vem na pomoc si lásku, zdůvodnění jediný
Nebo když polibky by chtěly  
Dopadat v dešti z něžnejch rtů jak střely
Přidej se k Beltejnu

Šťastnej starej novej rok pro tebe a tvý blízký
Slunce nepůjde dneska spát, aby si bylo jistý
Klidně to zahraj, máš zase kartu cinknutou  

Chodil jsi parkem a městem jako každej den a byl jak na trní
Zatímco se pálily ohně na kopcích                                                                                          
Jak na převrácenejch mísách  
Tam v divokým vzdáleným kraji?
Cejtíš ten chlad na okenním parapetu  
Jak se blíží zelenej muž  
Hrne se sem se svou lískovkou
Hůlčička štípe, až ti klouby zbělí
Teda takhle jsme tě skučet ještě neviděli
Přidej se k Beltejnu

bonusová nahrávka z remasterovaného alba Songs from the Wood- přeložil Agrimonrix

Strejček v zeleným

Ian Anderson

 

Už jste někdy viděli Strejčka v zeleným?
S tím jeho dlouhým ocáskem
Potichu sedává snad pod každým stromem
V záhybech sametovýho hábitu
Dává si z prázdný čepičky žaludu
Doušek rosy ze sladký nabídky rozbřesku
A ťuká svou lískovkou po zemi
Upozorňuje sněženky, že nastal čas růst

Není to sranda, bejt Strejček v zeleným
Nemá kde tancovat, nemá čas na písničky
Navlečen v barvách letního vojáka
Nese svůj zelenej prapor celou dlouhou zimu
Strejčku, ty nikdy nespíš

Máš zelenou pořád hluboko v srdci?
Nebo nás tyhle změny a novoty
Dráty a dálnice
Od sebe rozdělej?
Ne, to si nemyslím
Dneska jsem zrovna viděl chodníkem prorůstat trávu

Jeřabina, dub, i blejskavá cesmína
Jim všem musíš ještě posloužit
Každá travička šeptá Strejčku v zeleným
Ach Strejčku, pomoz mi přečkat tu zimní noc
A jsme tu i my, bobule na keři cesmíny
Ó, blíží se lesní drozd
Strejčku, rychle zhasni

skladba z  alba Songs from the Wood- přeložil Agrimonrix