V příštím roce dojde k pozoruhodnému postavení planet.
Planety se na nebi, při pohledu ze Země, přiblíží mnohem více, než bývá obvyklé. Pokud na tento fakt reagují mnozí astrologové a věštci, je to dáno tím, že astrologie samozřejmě přikládá tomuto vzácnému uskupení svůj význam.
Následující článek tyto jevy dobře vysvětluje..
PŘIBLIŽOVÁNÍ PLANET
Největší zájem vzbuzuje postavení planet v květnu následujícího roku:
Na prvním obrázku vidíte astrologický diagram této události...¨Já jsem si vybral datum 9.5. kdy je astrologická situace zajímavější než 5.5., kdy se k sobě planety přiblíží nejvíce.

Druhý obrázek ukazuje to samé na mapě hvězdné oblohy, hodinu před západem Slunce...Vidíte, že z pozorování tohoto jevu samozřejmě nebudeme nic mít, protože sluneční jas vše překryje.


Zajímavá seskupení ale nastanou už i dříve. Například na začátku roku 2000 dojde k situaci, kdy se všechny na obloze viditelné planety budou pohybovat směrem k východu a budou se k sobě jakoby přibližovat, až koncem února obsadí výsek o úhlu pouhých devadesáti stupňů (všechny budou viditelné v jedné čtvrtině kruhu). Mimochodem, v podobném postavení byly a budou mezi lety 1 až 4000 dokonce devětatřicetkrát. Nejmenší část oblohy zabíraly planety od Merkuru k Neptunu 11. dubna roku 1128, kdy obsadily rozpětí čtyřiceti stupňů. Soustředíme-li se na planety viditelné pouhým okem, jak je znali i dávní astrologové, přibližují se k sobě tato tělesa (od Merkuru k Jupiteru) ještě více. Od začátku našeho letopočtu do roku 5000 se šestkrát dostanou do rozpětí menšího než deset stupňů. Ovšem ani tak nedojde k seřazení do jedné linie neboli alineaci, o které se v souvislosti s rokem 2000 často hovoří. Takové postavení planet je sice teoreticky možné, ale pravděpodobnost, že k němu dojde, se blíží nule.

KONJUNKCE

V polovině března dojde k první konjunkci (či spíše "skorokonjunkci") Merkuru s Venuší, když se obě planety přiblíží na 2,1 stupně. Ve stejnou dobu se Saturn, Jupiter a Mars sestaví v rozpětí pouhých dvaceti stupňů. Tři zmiňované planety se několikrát přiblíží k sobě navzájem a jejich dráhy se protnou. Přeskupování a přibližování planet vyvrcholí 5. května, kdy už bude ve hře i Měsíc, a všech pět prostým okem viditelných planet, Měsíc i Slunce se soustředí v rozpětí 25 stupňů a 53 minut v 8 hodin 8 minut ráno světového času.

* * *

NEJBLIŽŠÍ TĚLESA

Vzdálenost nebeských těles od Země se s časem pochopitelně mění. Nejblíže je nám Měsíc, ale druhým nejbližším zemským sousedem už může být jedno ze čtyř těles: Slunce, Merkur, Venuše nebo Mars. Zatímco Slunce zůstává ve víceméně konstantní vzdálenosti, již pojmenováváme astronomická jednotka (je to průměrná vzdálenost Země od Slunce a představuje 149 597 870 kilometrů), zbylé tři "vnitřní" planety - tedy planety zemského typu před pásmem asteroidů, které odděluje Mars a Jupiter - při oběhu kolem Slunce svou vzdálenost od Země výrazně mění. Merkur může být k Zemi přiblížen na 78 milionů kilometrů a může se od nás vzdálit až na 218 milionů kilometrů. Venuše se přibližuje na 40,7 milionu kilometrů (stává se dokonce nejbližší sousedkou po Měsíci) a vzdaluje se na 258 milionů kilometrů. A konečně Mars se dokáže přiblížit na 55,5 milionu kilometrů a vzdálit na 378 milionů kilometrů. Například nyní, od druhé poloviny roku 1999, je k Zemi nejblíže Venuše. Všechna čtyři zmiňovaná tělesa stráví v blízkosti Země přibližně stejnou dobu. Od roku 4713 před naším letopočtem do roku 3501 našeho letopočtu je 27,1 procenta času nejblíže Zemi Slunce, 27,7 procenta času je naším nejbližším sousedem Merkur a 31,3 procenta času je nám nejblíže Venuše. Pouze Mars se díky větší vzdálenosti od Slunce vymyká a jako nejbližší soused pozemšťanů tráví pouze 14 procent uvedeného času.

Jaká je interpretace uvedené situace?

- Slunce v Býku je pozice která podporuje snažení v materiální oblasti. Zesiluje i touhu po penězích, vědomí náležitosti k rase, národu, území...
Konjunkce Slunce s Merkurem posiluje Merkurovu důležitost a zvýrazňuje inteligenci. Přináší úspěch ve spojení s pohybem a literární tvorbou.
Konjunkce Slunce s Venuší by měla přinášet harmonii mezi pohlavými, podporuje ůspěchy v oblasti umění a kultury. Konjunkce je příznivá i pro sociální vztahy. Úspěch by se měl dostavit na základě dobře uzavřených smluv či umění.
Konjunkce Slunce s Jupiterem je dobrý aspekt, přináší štěstí a zaměřuje síly lidí k nějakému ideálu.
Konjunkce Slunce se Saturnem by měla přinést vytrvalost, metodičnost a smysl pro politiku.
Ač je mi to samotnému divné, vypadá to jakoby mělo Slunce přinést zlepšení politické situace v naší zemi. Neblahým aspektem je kvadratura Slunce a Uranu, jedná se o násilný impulsívní aspekt, který by mohl ohrožovat naše zdraví a životy nehodami.

- Merkur v Býku má klidný vliv na finančnictví. Při dobrých aspektech, které vidíme lze předpokládat jeho dobrý vliv na bankovní a ekonomickou sféru. Příznivě ale působí i na zahrádkaření a venkov.
Konjunkce Merkuru s Venuší podporuje smysl pro umění a roztodivné rozkoše:-)))) a podporuje úspěchy v oblasti umělecké, především literární tvorby.
Konjunkce Merkuru s Jupiterem je příznivá pro obchodní činnosti a literaturu, rovněž přeje bankovnictví.
Konjunkce Merkuru se Saturnem přeje novým politickým koncepcím, dává myšlení hloubku a naznačuje možnost progresívních změn ve vládě či vládních institucích.
Kvadratura Merkuru s Uranem je negativní aspekt ukazující na možnost vzniku generačních sporů, či jejich vyhrocování. Je to opět aspekt, který nás bude ohrožovat nehodami na cestách a ve vzduchu.

Venuše stojí stojí taktéž v Býku. V tomto znamení jsou city a smlovy velmi stálé.
Konjunkce Venuše s Jupiterem opět přeje umění. City jsou v souladu s legitmitou našich svazků, aspekt je vyloženě vhodný pro vstup do manželství, vztahy navázané při tomto aspektu budou velmi pevné. Díky konjunkci Venuše se Saturnem bude toto období vhodným i pro lásky lidí ve zralém věku, bude přát i partnerům, které dělí velký věkový rozdíl. Uznáte doufám, že květen 2000 bude májem kterým by nepohrdl ani K.H.:-))))

- Mars v Blížencích to je přímost, radost ze slovních půtek, kritický duch a vynalézavost.
Mars v trigonu s Jupiterem je šťastný aspekt a měl by nám přinést štěstí. Je vhodný prorealizaci činů, které jsme dlouho okládali, protože teď je ta vhodná chvíle.

Konjunkce Jupiteru se Saturnem je především vhodná pro intenzívní práci na nějakém osudovém úkolu. Pokmáhá nám k přesnosti, je i aspektem příznivým politice.
Slabší je už kvadratura Jupiteru a Uranu. Může naznačovat možnost dalšího skandálu na obzoru. Přináší i přílišnou impulsivitu, která může vézt k náhlým prohrám.

Kvadratura Saturnu s Uranem je opět nepříznivý aspekt, který nás bude ohrožovat nehodami, mohl by přinést i nějakou náhlou katastrofu. Přináší prudké změny. Symbolem pro tento aspekt je blesk tříštící se o kámen.

Vidíte sami, že by letošní květen měl být díky poměrně vzácné pozici hvězd poměrně příznivý. Dokonce, jak to tak po sobě čtu, je možné, že by hvězdy mohly vytvořit podmínky pro zlepšení situace v naší zemi. Přiznám ovšem, že teď v lednu to připadá nepravděpodobné i mě:-))) Ale na druhou stranu hvězdy nelžou...
Pozoruhodné je nashromáždění aspektů příznivých pro umění. Jakoby nás v květnu čekaly mimořádné umělecké prožitky či úspěchy.
Květen bude také velmi přát v lásce, v tom bude květnem nejkvětnovatějším.
Bude ovšem nutné mít na zřeteli velmi špatně aspektovaný Uran. Směřují k němu celkem čtyři kvadratury, což je dosti alarmující. Věští to nepříjemnosti ve formě nehod a ohrožení zdraví a životů násilným způsobem. Nadějí je, že Uran stojí ve svém znamení Vodnáře a tak snad není nutné obávat se nejhoršího...


Hade, 16.1.2000