V Západ

 

Slož svou milou hlavu znavenou

Padá tma

Došel jsi konce pouti

 

Teď spi

Nech si zdát – o těch co přišli dřív

Slyš jejich volání

Zpoza vzdáleného břehu

 

Nač ten pláč?

Proč roníš slzy po tváři?

Zakrátko uvidíš

Veškery tvé chmury budou zažehnány

 

V bezpečí mé náruče

Jen spíš

 

Co zříš

Tam v dáli na obzoru?

Proč racků bílých křik?

 

V dáli za mořem

Luna bledá stoupá

Přistály lodě

By tě domů odvezly

 

A vše se změní ve stříbřité sklo

Svit na hladině

Všechny duše musí jít

 

Naděje pomalu mizí

Do světa noci

Skrze padající stíny

Mimo paměť a čas

 

Neříkej,

že přišel našeho konce čas

Pobřeží bílá volají

Ty a já shledáme se zas

 

A budeš tu v mé náruči

Jen spát

 

Co zříš

Tam v dáli na obzoru?

Proč racků bílých křik?

 

V dáli za mořem

Luna bledá stoupá

Přistály lodě

By tě domů odvezly

 

A vše se změní ve stříbřité sklo

Svit na hladině

Šedé lodě odrážejí

V Západ

 

  Návrat krále,  Into the West, autoři Fran Walsh, Howard Shore, Annie Lennox,
zpívá Annie Lennox

Překlad: Agrimonrix