Tombs of the Genii


 

Tato kresba byla zveřejněna ve William Corlissově  informačním bulletinu Science Frontiers (Sept. / Oct. 2000).  Obrázek ilustruje takzvaný "Hroby z Genii“, tak jak vypadal okolo roku 1876. Tyto vysoko se tyčící stojící kameny byly - a možná ještě jsou – lokalizované  na řece Kora tam kde se rozkládal bývalý sovětský Turkestan na Sibiři. Když se dozvíte jejich velikost, řeknete si že tato kamenná monstra tam musí ještě stále být.
Největší z těchto stojících kamenů se tyčí 75 stop nad úroveň terénu a pravděpodobně proniká  12 stop pod zem. Jeho hmotnost je okolo 3,800 tuny!
To je víc než desetinásobek váhy Er Grah, největšího megalitu v Bretaňi a více než dvakrát  hmotnost Trilithonu v lomu u Baalbeku v  Libanonu. Tento posledně zmíněný kámen je stále považován za největší opracovaný monolit na světě.
Srovnejte si velikost koně na kresbě aby jste dostali hrubou představu velikosti monolitů…

 

Thomas Witlam Atkinson o nálezu vypovídá:
"... Cestoval jsem dále vpřed několik mil, až jsem přijel do té části údolí kde Kora dělá ohyb směrem k skalním stěnám na severu, obtéká  prostor asi 200 yardů na šířku, mezi základem skal a břehem řeky.
Jak jsem se přibližovoval k tomuto bodu, byl jsem téměř připraven věřit, že přede mnou stojí výtvory obrů, pět obrovských kamenů a jejich rozestavení dělalo dojem že není náhodné, ale  že mistrovský záměr dohlížel na jejich vztyčení - skupina byla v dokonalém souznění se scénérií  kolem.  
Jeden z těchto bloků byl dost vysoký aby mohl vytvořit kostelní věž, jeho výška byla 76 stop od země a to měřil 24 stop na jedné straně a 19 stopech na druhé. Stál 73 kroků od paty skály a byl asi 8 stop odchýlen od svislice sklánějíc se směrem k řece.  
Rozměry zbývajících čtyřech bloků kolísaly od 45 do 50 stop na výšku, jeden měl  čtvercový profil o hraně 15 stop a ostatní poněkud méně... "

Prosba: pokud by jste získali jakékoliv informace o těchto objektech zašlete zprávu na adresu  Ulrich Dopatka (dopatka@legendarytimes.com) nebo pokud nevládnete jiným jazykem než českým můžete i zaslat mejl i mě.    

Podle článku Hillary Mayella, Hade    

V této souvislosti mě nedá abych nepřipoměl megalitický monument v Italské Kalábrii, který není příliš známý a svou velikostí podstatně převyšuje notoricky známé Stonehenge...


Poznámka od Agrimonrixe:
Jardo, vracím se ještě k článku, neb mne zaujal. Dosud jsem totiž o těchto kamenech nikdy neslyšel. Zpráva má trochu americky ignorantský zmatený nádech, jelikož bývalý sovětský Turkestán samozřejmě není na Sibiři, ale ve střední Asii. Lehce jsem pátral po internetu a v atlase, a zjistil, že řeka Kora asi opravdu existuje v Kazachstánu, možná zčásti v Kyrgyzstánu.
Turkestán totiž jako samostatný stát neexistuje, je to území na pomezí zmíněných dvou zemí, a dále Turecka a Číny.