Od: Lukas Ferkl ferkll@centrum.cz
Odesláno: 9. prosince 2003 16:55
Komu: hade@wo.cz

Neposedné SlunceŽe se ještě vracím k té sluneční aktivitě...

Stáhnul jsem si z internetu relativní čísla slunečních skvrn od roku 1850 do roku 2001 a vše si nakreslil v programu Matlab.

Na obr. smoothed_data.jpg jsou bledě modře původní data a tmavě modře jejich klouzavý průměr. Na datech je vidět, že se občas vyskytne ještě jeden záchvěv sluneční aktivity, jak je naznačeno červenými šipkami.

 
 

 

Na obr. max1948.jpg je období kolem roku 1948. Je vidět, že přibližně 4 roky po primárním maximu zde nastal záchvěv činnosti, kdy při jedné otočce relativní číslo skvrn dosáhlo hodnoty 250, tedy vysokého nadprůměru hodného maxima.

 
 

 

Na obr. 2003_data.jpg je posledních 12 let (převzato od belgického SIDC, sidc.oma.be). Vidíme, že cca 3,5 roku po primárním maximu opět dochází k záchvěvu s vysokými relativními čísly.
 

 

Co můžeme tedy z grafů vyčíst? Sluneční cyklus nemá maxima 2, ale vlastně 3, i když to třetí je velmi krátkodobé - v dlouhodobých klouzavých průměrech zcela zaniká. Dále vydíme, že v sestupné fázi slunečního cyklu je chování Slunce velmi nepravidelné, odchylky od průměru jsou značné, zatímco ve vzestupné fázi jsou odchylky malé.

Navíc se zdá, že sluneční jedenáctiletý cyklus jeví ještě menší periody, než je oněch 11 let, jakoby se tu superponoval ještě nějaký kratší cyklus, korelační analýza (metoda pro hledání period i v silně zašuměných datech) však kratší cyklus neodhalila.

Na obr. corr_all.jpg je autokorelační funkce relativního čísla slunečních skvrn. Vidíme zde periodu cca 4000 dnů, což je zhruba 11 let cyklu.
 
 


Na obr. corr_detail.jpg je zhruba vidět 25 denní perioda (jedna otočka Slunce), ostatní vypadá spíše jako šum, ale na 100% to nikdo říci nemůže. Na první pohled jsou tu opravdu jen 2 periody - 11 let a 25 dní, možná nějaká delší (na to máme moc málo dat), kratší nejde základními metodami korelační analýzi odhalit, bylo by potřeba nějakých sofistikovanějších metod (FFT apod.).


Pro mě osobně byla současná vysoká aktivita Slunce záhadou, ale po stažení dat a jejich vykreslení jsem již klidný - nejedná se o abnormální jev, ale o pravidelnost slunečního cyklu, která zatím zůstává stranou naší pozornosti.

Lukáš Ferkl