Hmmm... zkrátka a dobře berte následující zvěsti jak chcete, nicméně na každém šprochu pravdy trochu....


VÝZVA STARŠÍM

Darrel Whitewolf

Datum: Pondělí, 24. května 2004, 8:16 ráno


Já, Darrel Whitewolf, příslušník starších kmene Cherokee, tímto poselstvím vybízím starší všech domorodých národů. Touto cestou, v obavách o bezprostřední budoucnost jejich rodin a milovaných, žádám o bezprostřední uvolnění posvátných informací všem lidem (lidstvu).


Rozesílám tuto zprávu a jsem si vědom rizika, že mým směrem bude vystřeleno mnoho šípů. Jsem starý válečník a boj mi není cizí.


Byl jsem upozorněn, že starší už připravují poslední obřady. Hopi, kteří ve svém slovníku nemají žádné slovo pro budoucnost, se chystají jít do podzemí. Ojibwa a Lakota říkají, že jsme na konci. Říkají: "Vraťte se a řekněte lidem, že už není jedenáct hodin."


Říká se, že Modrá hvězda (kačina) dorazila a "Čistič" (velké nebeské těleso) následuje za ní.

Je čas "ČISTĚNÍ", čas "TŘETÍHO OTŘESU".

Je načase abychom lidem řekli o příchodu Strážců z nebes, kteří stejně jako ti pod zemí nevypadají jako my. Slyšel jsem, že žena "Tele Bílého Buvola" se vrátila.

Bylo mi řečeno abych učil příběhy o stvoření a proč se musíme dát dohromady, být jako jeden. To nestačí.

Náčelník Lookinghorse doručil svá poselství na posvátná místa po celém světě, ale neindiánským národům stále ještě není jasné, co se právě děje, teď, v tomto roce, možná dokonce už příští měsíc.

Pro mne je to naprosto jasné, avšak - kdo uvěří jediné osobě?

Nestačí citovat verše z bible. Nestačí jen vyprávět dávné příběhy. Nestačí jen hovořit o zvířatech, a co to znamená, když se jedno jisté objeví ve vašem životě.

Myslím, že mohu bezpečně říct, že mluvím za všechny zdejší čtenáře, když vás vyzývám, abyste na rovinu vyslovili prostou pravdu o tom, k čemu se schyluje. Už žádné biblické verše zpod nesouměrného kříže, přineseného těmi, jenž ukradli naši zemi, znásilnili naše ženy a zabíjeli naše děti. Manipulovali jimi strážci.

Už žádné staré historky. Žádné šifry (podobenství).

Lidé už nechtějí poslouchat tyto nesmysly, protože lhůta je příliš krátká. Vím, že to víte. A také vím, že v srdcích některých z vás jsou ještě stále předsudky a nechcete, aby o těchto věcech věděly neindiánské národy.

Je čas, abyste začali hovořit jasně a byli při vydání informace potřebné lidem všech národů přesvědčiví, aby se lidé mohli skutečně spolehlivě připravit, fyzicky i duševně.

Říká se, že papež dá své poslední požehnání. Promluví o skutečnosti že "Pelyněk" (planeta X) dorazil. Říká se, že astronomové údajně sledují něco velkého blížit se velkou rychlostí k Zemi. Jsou zde jasná a neomylná svědectví, že denní a noční obloha se náhle dramaticky změní. Měsíc změní svou dráhu, a až bude vycházet objeví se na západní obloze. Hvězdy budou v noci tančit po obloze a pohybovat se pomaleji. Matka Země zavrávorá jako opilá.

S velkou úctou k Stvořiteli, se před ním skláním ve vší skromnosti a prosím o vedení za těchto událostí, ne pro mne, ale pro mé bratry a sestry, mé přátele a rodiny.

S hlubokým respektem k starším je prosím, aby tyto znalosti předali dále a podpoří slova, která říkají Mitakoye Oyasin. Všichni jsme vašimi bratry a sestrami. Můžete nás ponechat se znalostí poloviny pravdy?

Předkové mi odpustí, jestliže jsem se dopustil přestupku, protože tato zpráva vychází z mého srdce a ducha Šíleného koně, jenž ve mně mluví.

Předkové odpustí těm, kteří ještě stále navzájem oprovrhují bílými, černými, rudými a žlutými lidmi.

Posíláme k vám naše modlitby s kouřem z posvátné dýmky na křídlech našeho bratra orla Awahili.

Prosím abyste zachovali všechny z nás ve vaší přítomnosti, teď a provždy.

At se pravda stane zjevnou pro všechny.

Wado, Wakan Tanka, Aho

To je vše co jsem chtěl říct.

Darrel Whitewolf


http://www.cyberspaceorbit.com/wwolf.htm , translation gewo 2004
Převzato: www.zvedavec.org

Vladimír Stwora

4.6.2004

Je to bída. Poslední dva měsíce se zdá, jakoby disidentské stránky ztratily důvod své existence. Došlo k zajímavému posunu. Jakmile oficiální média přijala skutečnost, že Bush a jeho junta jsou víceméně zločinci, a že válka v Iráku byla ne-li přímo omyl, tedy určitě podceněná a plná chyb, omezují se disidentské stránky na pouhý výčet mrtvých v irácké agresi. Jen si klikněte např. na takovou www.informationclearinghouse.info  nebo na www.antiwar.com . Je to o ničem.


I celkově se zdá, že se politická situace zklidnila. Už skoro rok nepřišlo z Bílého domu žádné velkohubé a urážlivé prohlášení. Bush se zjevně snaží držet se při zemi. Asi ví proč. :-)

Nicméně tak úplně bez událostí Amerika přeci jen není. Za pozornost stojí podivná aktivita americké Federal Reserve Bank. To je konsorcium dvanácti soukromých bank, které - jako jediné na světě - dokáže vyrábět peníze z čistého vzduchu. Prostě je vytiskne a půjčí federální vládě.

Cituji z poslední
týdenní zprávy finančního analytika Roberta McHugha:

Dovolte mi hned v úvodu konstatovat, že Federal Reserve Bank potvrdila naši předpověď burzovního krachu tím, že minulý týden znovu navýšila peněžní zásoby (M-3) o krizovou částku: 46,8 miliardy dolarů. Jakou strašlivou katastrofu očekávají? Co se chystá? Taková expanze je bezpříkladná, neobvyklá a zdůvodnitelná pouze při očekávání velkých problémů. V minulosti tak vysoká hodnota M-3 vždy signalizovala těžkou krizi. Federální rezervní banka navyšuje hodnotu M-3 už několik měsíců. Jen za poslední čtyři týdny vzrostla M-3 o 155 miliard. To by odpovídalo ročnímu nárůstu 2 bilionů dolarů neboli 22,2 procent. Vypadá to, jakoby Federal Reserve Bank věděla, že přichází nějaká krize historického rozsahu, a snažila se ochránit křehký finanční systém tím, že v bankách bude dostatek hotových peněz (až dojde na divoké výběry).

Šokující je na tom zjištění, že federální vláda zřejmě ví něco, co my nevíme, a že zjevně očekává nějaké vážné problémy. O jakou událost, o jakou katastrofu by mohlo jít?

Těžko hledat pro jejich akci vysvětlení. Někoho by mohlo napadnout, že se federální banka prostě jen chová neodpovědně. Že ve snaze udržet stabilitu dolaru preventivně tiskne více peněz, než je třeba. Ne, takovému vysvětlení nevěřím. Něco je ve vzduchu a je to zřejmě zatraceně vážná věc. Zkusím trošku předvídat. Možná vidí - podobně jako my (předpovídali jsme krach) - zjevnou neutěšenou situaci a snaží se nasadit všechny páky, aby přistání bylo, pokud možno, mírné. Současné kroky připomínají v mnohém chování trhu v roce 2003, když federální banka napumpovala do ekonomiky v prvním pololetí masivní finanční injekce. Ale současná situace je přeci jen rozdílná. Množství hotových peněz je neadekvátně vysoké. To, co probíhá nyní, je deflace monetární základny o jednu pětinu! Co je vede k ochotě tohle udělat? Zkušenost nám říká - něco se chystá. A bude to velké.

Ke stránce pana McHugha mě přivedla stránka
bushcountry.org.

Teď potěším všechny proroky konce světa. Původně jsem se tomu chtěl vyhnout, ale když máme tu okurkovou sezónu...

Podle bushcountry.org je jeden zrovinka před námi. Australský penzionovaný astronom Aussie Bloke varuje před blížícím se meteorickým rojem. Naše planeta se s ním střetne v následujících dnech. Má jít o pořádnou spršku. Bloke píše, že naši Zemi zasáhnou tři velká tělesa. Nezahyneme sice všichni, ale účinek bude devastující. Očekávají se vlny tsunami. Bloke v této souvislosti upozorňuje na podivnou aktivitu mnoha států. Vysílají totiž na volné moře
mnohem více lodí, než by normálně bylo třeba. Rovněž upozorňuje na masivní cvičení úplné evakuace Londýna probíhající právě v těchto dnech.

Podle Blokeho je scénář katastrofy následující:

8.-9. 6 - do atmosféry vstoupí prach, což způsobí částečné zatemnění slunce

18.-20.6. - náraz prvního velkého tělesa

24.-25.6. - druhé těleso

27.-28.6. - třetí těleso

O kolizích se ví přibližně od ledna. Tehdy byla odposlechnuta část nezašifrované radiové vojenské depeše. Hovořilo se v ní o počtu zhruba 150 dní před nějakým dnem D.

Pravdou je, že neobvykle jasný meteorický déšť byl pozorován na severní hemisféře v uplynulých dnech a zprávu o tom
přinesla stanice CNN.

Tak. A protože nám do konce světa zbývá už jen několik dnů, půjdu si teď otevřít láhev vína a ponechám vás, ať si to přeberete sami.

Poznámka mojí maličkosti: více najdete zde: http://www.cyberspaceorbit.com/AussieBloke.htm
Dnes to jest 6.6.2004 stále více převládá mezi diskutujícími na různých fórech názor, že jedná krutý žertík zarputilého sociopata.
Zbláznil se Bush?
5.6.2004
Stále intenzivněji se šíří zprávy o nepříčetnosti Georga Bushe.

Vydavatel Capitol Hill Blue Doug Thompson napsal v ranních hodinách 4. června: "Haly západního křídla (Bílého domu) bzučí zprávami o nejistém chování a prudkých výkyvech nálad prezidenta Bushe a jeho pomocný personál nedávno diskrétně vyjádřil vzrůstající obavy o duševní zdraví hlavy státu."


Takhle nějak začíná Thompsonova zpráva a pokračuje:

"Na schůzkách s nejvyššími představiteli země a svými poradci prezident jedním dechem cituje Bibli a míchá to s obscénními směšnými výbuchy nenávisti vůči médiím, demokratům a dalším, které označuje za 'nepřátelé státu'."

"Připomíná mi to poslední dny prezidenta Nixona," říká dlouholetý konzultant republikánů s kontakty na Bílý dům. "Každý je pro něj nepřítelem. Každý po něm jde. Taková je tam teď nálada." Zjevně je to vzpomínka na dobu, kdy se opilý prezident Nixon, pronásledovaný aférou Watergate, po nocích toulal chodbami Bílého domu a Kissingerovi uklouzlo, že převzal kontrolu nad knoflíkem umožňujícím odpálení jaderných zbraní.

A když zmiňujeme knoflík jaderných zbraní, Thompson uvádí, že hovořil důvěrně s několika lidmi z personálu Bílého domu a byl opakovaně upozorňován na to, že Bush vše, co činí, zdůvodňuje 'Boží vůli' a všechny své oponenty usazuje vulgárním rčením 'fuck over' (lze přeložit jako 'jdi do prdele', pozn. vydavatele).

Thompson cituje jednoho z poradců: "Není pochyb o tom, že jsme ve válce. Ale čemu už vůbec nerozumím, je to, kdo je vlastně nepřítel. Vypadá to, že věnujeme více času a energie zničení Johna Kerryho než al-Káidy, a seznam našich nepřátel každým dnem a hodinou roste."

Kritika není možná. Prezident na ni reaguje zuřivě. "Takhle to ve skutečnosti proběhlo s odvoláním ředitele CIA Georga Teneta," říká Thompson v odvolání se na poradce:

"Tenet chtěl odejít už minulý rok, ale prezident se k němu otočil zády a odmítl ho poslouchat. Tenkrát byla vhodnější doba na změnu, než teď, uprostřed volební kampaně. Ve středu večer v průběhu schůzky Tenet s prezidentem nesouhlasil. Prezident ho uťal v půli slova a řekl: 'To stačí, Tenete. Nemohu tolerovat neloajálnost. Chci, abys rezignoval. A chci, aby to bylo okamžitě.'"

Thompson píše, že Tenetovi bylo dovoleno 'rezignovat dobrovolně'. Bush o jeho rezignaci informoval své šokované poradce ve čtvrtek ráno. Jeden z poradců poznamenal, že Bush skutečně popsal Tenetovu rezignaci jako 'Boží vůli'. Stejně tak bude zřejmě Boží vůle i to, že generální prokurátor John Ashcroft zůstává ve funkci a v nejužším kruhu Bushova poradců, navzdory široké kritice ohledně jeho protiústavních zákonů a trvalým pokusům podkopávat základní lidská práva a svobody. Personál západního křídla (Bílého domu) nazývá Bushe a Ashcrofta "blues bratry", protože oba plní Boží poslání.

"Ashcroft a Bush jsou nerozlučná dvojice, protože je spojuje víra," říká jeden z poradců. "Oba věří, že jakákoliv akce je zdůvodnitelná vůli Boží."

Věčně popudlivý, vznětlivý Bush shazuje a ponižuje své lidi a neostýchá se nazývat je před ostatními 'zajebanými zkurvysyny' nebo - vidí-li, že je někdo vůči němu kritický - označuje je za "nepatriotické" či "neamerické".

"Vládne tady pocit, že jsme v obležení. O tom není pochyb," cituje Thompson jednoho z poradců a pokračuje: "V této společnosti se můžete stát nepřítelem Spojených států a nemusíte ani mít na hlavě turban nebo hovořit farsi. Stačí, když projevíte nesouhlas s prezidentem."

Článek Has Bush Gone Over the Edge? vyšel 4.června na serveru www.counterpunch.org.