Vyvolávání strážce

Toto je kniha vyvolávání Strážce, s formulemi, které jsem obdržel od ENKIho, Našeho Mistra a Pána Veškeré Magie. Musíte být velmi opatrní, aby se nezkrocený Duch neobrátil proti Knězi (Vám), a z tohoto důvodu musí být provedena přípravná oběť do nové a čisté misky, na které jsou napsány příslušné znamení; tři šedé znaky Kamene mého zasvěcení:

Musí být vyryty na misce jemným rydlem, nebo namalovány tmavým inkoustem. Oběť se musí skládat z čerstvého chleba, smůly borovice a *Olieribosové* trávy. Tyto složky musí být spáleny v nové misce, a Strážcův meč, na kterém jsou vyryty Jeho znamení, musíte držet v ruce, protože On bude sídlit v něm v čase Jeho Volání a opustí jej, až mu to bude dovoleno.

Strážce pochází z jiné rasy než lidské, a také z jiné než Božské. Je řečeno, že byl s KINGU a jeho hordami v čase Války mezi Světy, ale byl nespokojen a přidal se k Armádě Lorda MARDUKa.

Pročež je moudré Jej vyvolávat ve Jménu Tří Velkých Strážců, kteří zde byli před Konfrontací a z kterých je zrozen Strážce a jeho rasa. A tito tři jsou ANU, ENLIL a Mistr ENKI Magických Vod. A proto jsou občas nazýváni Tři Strážcové, MASS SSARATI a Strážce MASS SSARATU nebo KIA MASS SSARATU.

Strážce se občas zjevuje jako obrovský ohnivý Pes, který slídí u Brány nebo u Kruhu a zastrašuje Idimmu, který se věčně skrývá u bariér, a čeká na oběť. A Strážce zvedá Plamenný Meč, a dokonce Staří Bohové jsou naplněni úctou. A občas se Strážce objevuje jako Muž v dlouhé Róbě, hladce oholen a s očima, které nikdy neztrácejí svůj strnulý pohled. Lord Strážce pobývá, jak je řečeno, v Pustině IGIGI, a pouze střeží a nikdy nezvedá svůj meč enbo bojuje proti Idimmi, kromě doby, kdy je povolán nikým menším než Staršími Bohy do jejich Rady, stejně jako k Sedmi Slavným APHKHALLU.

Občas se Strážce objevuje jako Nepřítel, připraven zničit Kněze, který se přeřekl při vyvoláváních, nebo neudělal počáteční oběť, nebo jednal v rozporu s Úmluvou, pro kterou velmi Staří Bohové nemohou zakázat *tiché Rase zpřísňování poplatků.* A je řečeno, že někteří z této rasy leží čekajíc na Starodávné, kteří budou znovu vládnout Kosmu, *a pak jim muže být dána pravá ruka cti, a takovíto jsou protizákonní. Tak je řečeno.

POČÁTEČNÍ VZÝVÁNÍ

Když přijde čas na vyvolání Strážce poprvé, místo vyvoláváni musí být čisté, a dvojitý kruh z mouky nakreslený kolem Tebe. A nesmí tam být žádný oltář, pouze nová Miska s třemi nakreslenými symboly. Vzývání Ohně by mělo být provedeno a obětiny shromážděny do hořící misky. Nyní se Miska bude nazývat AGA MASS SSARATU, a nesmí být použita k jiným účelům, než k vyvolávání Strážce.

A miska musí být položena mezi Kruhy, ležíc Severovýchodně.

A Tvé Roucho nechť je černé, stejně jak tvá Čepice.

A meč musíš mít v ruce a zatím nesmí ležet na zemi.

A musí být nejčernější Hodina v Noci.

A nesmí tam být žádné světlo kromě AGA MASS SSARATU.

A Vzývání Tří musí být provedeno takto:

ISS MASS SSARATI SHA MUSHI LIPSHURU RUXISHA LIMNUTI!

IZIZANIMMA ILANI RABUTI SHIMA YA DABABI!

DINA DINA ALAKTI LIMDA!

ALSI KU NUSHI ILANI MUSHITI!

IA MASS SSARATI ISS MASS SSARATI BA IDS MASS SSARATU!

Speciální Vzývání musí být provedeno, kdykoli Kněz cítí, že je ohrožen jeho život nebo duše, a Tři Strážcové a Jeden Strážce mu přispěchají na pomoc.

Je řečeno, že při slovech IDS MASS SSARATU musí být meč vržen silou na zem za AGA MASS SSARATU. A Strážce se zjeví a bude čekat na Knězovy příkazy.

NORMÁLNÍ VYVOLÁVÁNÍ STRÁŽCE

Toto Vyvolávání se dělá při jakémkoli Obřadu, pokaždé když je třeba přivolat Strážce, aby střežil vnější prostory Kruhu nebo Brány. Meč musí být vržen na zem stejně jako předtím v Severovýchodní části, ale AGA MASS SSARATU není potřeba. Pouze v případě, že jste NEPROVEDLI OBĚŤ VAŠEMU STRÁŽCI V *OBDOBÍ JEDNOHO MĚSÍCE*. V tomto případě musíte udělat oběť Vašemu Strážci, ať už při Obřadu nebo při nějakém jiném dřívějším.

Zvednete *Měděný Nůž INNANY Vyvolávání*, a proneste Vyvolávání čistým hlasem, nahlas nebo potichu:

IA MASS SSARATU!

Já Tě vzývám Ohněm GIRROVÝM.

Závojem Potopeného Varloorni,

A Světlem SHAMMASHINÝM.

Já Tě volám, přede mne, jako viditelný stín.

Ve viditelné Formě, aby jsi Střežil a Chránil tento Posvěcený Kruh,

tuto Svatou Bránu *(N.)*

Ať ten, jehož Jméno je Nevyslovitelné, jeho Číslo Nepoznatelné,

Kterého ještě nikdo nikdy neviděl,

Žádný geometr nezměřil,

A kterého ještě žádný mág nevolal.

VOLÁM TĚ ZDE TEĎ.

Povstaň, u ANUA Tě vyvolávám!

Povstaň, u ENLILA Tě vyvolávám!

Povstaň, u ENKIHO Tě vyvolávám!

Přestaň být EGURROVÝM Spáčem.

Přestaň lhát nepovstávající pod Horami KUR.

Povstaň, z jam starodávných holocaustů.

Povstaň, ze starého Bludiště NARR NARRATU!

Přijď, u ANUA!

Přijď, u ENLILA!

Přijď, u ENKIHO!

Ve jménu Úmluvy, Přijď a Povstaň přede mnou!

IA MASS SSARATU! IA MASS SSARATU! IA MASS SSARATU ZI KIA KANPA!

BARRGOLOMOLONETH KIA!

SHTAH!

V této chvíli, Strážce zcela jistě přijde a bude stát mimo Bránu či Kruh do té doby, než mu bude dovoleno odejít udeřením Knězovy levé ruky na jílec Meče, který pronáší formuli BARRA MASS SSARATU! BARRA!

Nemůžeš odejít z tvých posvěcených prostor do té doby, než bude Strážci povoleno odejít, jinak Tě zničí. Takový je Zákon.

A On se nestará o to co Stráží, pouze poslouchá Kněze.