Vyvolávání Boha Ohně

Duchu Ohně, Rozpomeň si!

GIBILE, Duchu Ohně, Upamatuj se!

GIRRE, Duchu Plamenů, Rozpomeň se!

Ó Bože Ohně, Mocný Synu ANUÚV, Nejděsnější mezi svými Bratry, Povstaň!

Ó Bože Výhně, Bože Záhuby, Rozpomeň se!

Povstaň, Ó Bože Ohně, GIRRE, ve své Síle a spal čaroděje, jež mě pronásledují!

GIBIL GASHRU UMANA YANDURU

TUSHTE YESH SHIR ILLANI U MA YALKI!

GISHBAR IA ZI IA

IA ZI DINGIR GIRRA KANPA!

Povstaň Synu Plamenného Kotouče ANUOVA!

Povstaň, Potomku Zlaté zbraně MARDOKOVY!

To nejsem Já, ale ENKI, Mistr Mágů, kdo Tě povolává!

To nejsem Já, ale MARDUK, Zabíječ Hadů, kdo Tebe právě volá!

Spal Zlo a Hříšníky!

Spal Čaroděje a Čarodějky!

Sežehni je! Spal je! Znič je!

Strav jejich síly!

Odstraň je z cesty!

Povstaň, GISHBAR BA GIBBIL BA GIRRA ZI AGA KANPA!

Duchu Boha Ohně, Jsi Vyvolán!

KAKKAMMANUNU!