Z b u z a n y

50°01´21,7´´N; 14°16´53,15´´E; 370 m n.m.

Četné nálezy archeologické z neolitu a eneolitu, pozůstatky knovízské kultury, halštatské, halštatsko-laténské; rozsáhlé pohřebiště v jihozápadní části obce. Kaplička sv. Alžběty.

Zbuzany


Kámen se nachází na západním okraji vsi, na konci hlubokého úvozu staré cesty vedoucí do Chýnice a dále snad na Plzeň. .

Zbuzany

Místu se dříve říkalo
"Pod ouporem u kamene"

Dostaneme se k němu ulicí v nové zástavbě, která má dokonce po něm jméno
U menhiru III.
Místo je vyvýšené s dalekým výhledem, dnes již stíneným zmíněnou zástavbou. Směrem východním výhled není.
Nejde o nejvyšší místo okolí, pokračující cesta stále ještě stoupá. Proto se i zde domníváme, že jde o milník.

Zbuzany

V roce 1999 byl uznán kulturní památkou.

Detail rytiny kříže.

Pískovcový kámen je deskovitě opracován, na své západní ploše má patrnou rytinu řeckého kříže v negativním reliéfu.
Jeho svislé rameno je 8 cm široké a 25 cm dlouhé, příčné široké 5 cm a stejně dlouhé. Je vytesán jen do hloubky jednoho centimetru.