S l a v ě t í n   n a d   O h ř í

50°21´20´´N; 13°54´00´´E; 210 m n. m.

donační nápis s letopočtem 1368. Gotický kostel sv. Jakuba Většího, původně románský, opravený podle návrhu J. Mockera v l. 1880-81; pamětní síň básníka Konstantina Biebla

Slavětín; http://www.geolab.cz

Tento zajímavý kámen zvaný Baba, který byl znovu objeven na počátku 80. let J. Helšusem, se nachází 800 m severně od kostela ve Slavětíně, pod lipou na staré cestě do Kystry.

Jeho kresba pochází z r. 1932?

Je tvořen hrubozrnným železitým pískovcem s křemennými valounky, vysoký je 1,7 m. Hmotnost je odhadnuta na 2 tuny.

Historie kamene není zatím známa.

Slavětín nad Ohří Slavětín nad Ohří

V roce 1896 byl údajně prováděn výzkum, který měl odhalit, že kámen je značně hluboko zasazený, a jeho podzemní část je téměř stejná jako nadzemní. (České megality R. Šarič, P. Štěpánek).
Víme jen, že někdy v 17. století do něho byl zasazen kříž, což možná způsobilo, že na sebe nepoutal tolik pozornosti. Po druhé světové válce někdo kříž z kamene vylomil.

Nákres kamene v Az 328°,148°,52°

*Lokalita poškozena r. 2005

Text a foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz