L e d c e   u   S m e č n a

50°12´39´´N; 14°01´46´´E; 310 m n.m.

Ledce - pustá, nezoraná země; nálezy z doby bronzové, sídliště Keltů východně od obce na Řisuty, severovýchodně od obce sídliště z 5.-1. století, na pravém břehu Doneckého potoka, sídliště ze 3.-1. století, nálezy keramiky z 5. stol. a dvou železnýh radlic, nejstarších dokladů oradla Keltů u nás.
Na návsi pseudorománská kaple; pozdně gotická deska s reliéfem Korunování; reliéfy sv. Jana Křtitele a sv. Jakuba ze 16. stol.; u kapličky dvě staleté lípy malolisté.
Poblíž zaniklá ves Lhotka, původně tvrz Bílý újezdec z r. 1404, do roku 1518 pánů z Donína; r. 1611 přejmenována Martinici na lázně Šternberk - silně železitá voda.

Ledce; http://www.geolab.cz Ledce-Přelíc. Ledce-Přelíc.

Pod názvem Ke dwaum kamenum jsou označeny na katastrální mapě z roku 1841 a byly objeveny roku 1982 na základě terénního ověřování pomístního názvu.

Nacházejí se na táhlém plochém návrší, na křižovatce polní cesty s hlubokým starým úvozem asi 1 km severozápadně od kostela v Přelíci, na rozhraní katastrů Řisuty, Ledce a Přelíc.

Ledce-Přelíc. Ledce-Přelíc; detail kříže. Ledce-Přelíc; na obzoru mezi kameny je dobře vidět místo kam úvoz vedl a odkud je pořízen poslední snímek.

Jedná se o kameny z rezavě hnědého železitého slepence vzdálené od sebe 3,5 m, vysoké 0,7 m a 0,8 m.
Na jednom z kamenů, na jeho ploché straně obrácené k severu je patrná rytina kříže
(nebo značka křížení cest).
Tyto dva kameny jsou značeny na turistických mapách jako menhiry. Jde s tím souhlasit, pokud budeme výraz menhir chápat jako označení vztyčeného kamene bez ohledu na jeho význam a stáří. V případě kamenů v Ledcích o vyjímečném postavení pochybujeme.
Kameny leží pár metrů od hlubokého úvozu se vší pravděpodobností na bývalé cestě vedoucí k Drnku, dnes kolem chat jižně od Řisut, na jejímž druhém konci je ještě velmi dobře patrné kamenné zpevnění úvozu, k jehož zarovnání došlo až při zcelování pozemků.

Ledce-Přelíc. Ledce-Přelíc. Ledce-Přelíc. Ledce-Přelíc. Ledce-Přelíc, pohled na celou lokalitu od západu, vpravo dobře patrné kamenné zpevnění úvozu.

Po celé délce jsou vždy několik metrů od sebe další těžké balvany (napočítali jsme jich 13). Většinou jsou i tyto pevně zasazeny v zemi vzpřímeně, některé jsou povalené. Ledce - pohled na celou lokalitu od západu, vpravo je dobře vidět kamenné zpevněné úvozu"
*Lokalita poškozena r.2003; r. 2006 oba kameny zcizeny

Text a foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz