K ř e č o v i c e   u   N e v e k l o v a

Obec 7 km jihozápadně od Neveklova u Benešova. Sídlo rytířů Křečovických z Křečovic, zakladatelé kostela v 1.pol. 14. století, po bitvě na Bílé Hoře náleží k panství Tloskovskému; (1669-Čelibský ze Soutic a na Skrýšově; 1707-Kolloredo z Walse; 1727-hrabě Pachta z Rájova; 1872-Čeněk Daněk); 1923 parcelace; alej rodáka Josefa Suka vysazena r. 1938 s kameny upomínajícími jeho díla.

Křečovice, kamenná plastika

Tato kamenná plastika je umístěna v severní zdi farního kostela sv. Lukáše, orientovaného oltářem v Az 72°

Slunce o průměru 32 cm; délkou a šířkou paprsků 7 cm; je zazděno ve výšce 70 cm nad zemí. V roce 2004 došlo k odkrytí plastiky, více podrobností naleznete pod titulkem:

"Tajemství křečovického menhiru poodhaleno?"