B ě l e č   n a   K ř i v o k l á t s k u

50°03´20´N; 13°59´37.3´´E; 430 m n.m.

Nález popelnicového pole r. 1930, ves zmiňována již v 11. století jako zboží Křivoklátké, později "nadání" k úřadu nejvyššího komoří a majestátem krále Vladislava osvobezena od berní. Za Rudolfa II. r. 1594 připojena ke Křivoklátu výměnou za dvůr Dehnici (dnešní Dejvice), vypálena a zpustošena za třicetileté války. V roce 1683 kupuje hrabě Valdštejn hrad Křivoklát, spolu s dvory a lesy v Bělči. Jihozápadně od Bělče se nachází na skalce nad potokem Vůznicí poměrně zachovalá zřícenina malého hrádku Jenčov asi z počátku 14. století, o němž nemáme písemných zpráv.

Běleč.