Ž  Í  Ž  A  L  A    
 


Dodržování smutku po úmrtí

Veřejný smutek nezáleží ani tak na stupni lásky, který nás k zesnulému vázal, jako na stupni příbuzenství, a dělí se na dvě části: smutek hluboký a polosmutek.

Přehledně smutek dam (smutek pánů bývá zpravidla o třetinu kratší):
 
Hluboký smutek
Polosmutek
 
Doba krepu
Doba černého hedvábí
 
Choť
1 rok
6 měsíců
6 měsíců
Otec, matka
9 měsíců
6 měsíců
3 měsíce
Tchán, tchyně
9 měsíců
6 měsíců
3 měsíce
Dítky, zeť, snacha
6 měsíců
3 měsíce
3 měsíce
Děd, babička
6 měsíců
3 měsíce
3 měsíce
Bratr, sestra
6 měsíců
2 měsíce
2 měsíce
Švakr, švakrová
6 měsíců
2 měsíce
2 měsíce
       
Malý smutek
Strýc, teta
---
3 měsíce
3 měsíce
Bratranec, sestřenice
---
6 neděl
6 neděl

Za hlubokého smutku mají páni nositi oblek jenom a toliko černý, nebo při nejmenším tmavé barvy s krepem na levém rameni

Smutek na klobouku mění se podle stupně příbuzenstva. Po smrti choti nebo dítěte je klobouk (cylindr) skoro všechen zakryt bezlesklým suknem, za bratra a švakra asi do polovice a ještě méně za strýce (15 cm, 12 cm a 8 cm). Rukavičky černé, knoflíky manžetové a do náprsenky černé, beze všech ozdob neb inkrustací. Šperky jsou naprosto vyloučeny. Kravata černá, bezlesklá, nikoli z černého atlasu.

Barva pro periodu krepu a hedvábí u dam jest ovšem jen barva černá (kožišiny astrachan a persian), pro polosmutek všecky odstíny barvy šedivé a fialové.

Dítky mladší 12 let nosí oblek beze smutečního krepu, černý a bílý nebo šedivý; smutek je fakultativní pro dítky mladší čtyř let, vyjma při smutku po otci nebo po matce.

Smuteční šaty nejsou podšity hedvábím šustícím. O pohřbu a s počátku hlubokého smutku nosí dámy dlouhý černý závoj vroubený krepem, po čase užívá se závoje kratšího, ale teprve po půl roce možno závoj přehoditi nazad.

Po celou dobu smutku zdržuje se i dáma tak jako pán všech hlučných společností, slavností, hostin, výletů a koncertů.

Za smutku užíváme dopisních papírů smutečních, jichž černá obruba mění se podle stupně smutku. Visitky jsou také černě vroubené. Stav vdovský se na visitkách a na adresách neoznačuje.
  

    Obsah