Memento
Jednoho dne nám Jan Fikáček, předseda Mensy ČR a Einsteinovy společnosto napsal: "...Úmyslně bych lidem všemi způsoby ukazoval ty nejstrašnější příklady, aby si potíže začali uvědomovat co nejdříve..." Jelikož se nám jeho myšlenka zalíbila, rozhodli jsme se vybudovat nový vztyčený prst nad civilizací - Memento. Doufáme, že se nemine účinkem.Druhá světová válka byla nejhroznějším vojenským konfliktem v dějinách lidstva. Postupně do ní bylo vtaženo 70 zemí a více než 80% veškerého obyvatelstva planety. Bojová činnost probíhala na území 40 států Evropy, Asie, Afriky a Oceánie a v přilehlých mořích. Do vojenské služby bylo povoláno 110 000 000 osob. Během šesti let zahynulo více než 50 000 000 lidí a 35 000 000 jich bylo raněno. Hrůznost války nespočívala jen v jejích obětech. Těžce citově, mravně a hmotně poznamenala i narušila život těch, kteří přežili. Náklady na přípravu a vedení války činily 4 000 000 000 000 dolarů. Materiální ztráty byly vyčísleny na 316 000 000 000 tehdejších dolarů. Bylo to nutné?


Když už byla druhá světová válka pro Japonsko definitivně prohraná, svrhli Američané 6. a 9. srpna 1945 jaderné pumy na nevojenské cíle - Hirošimu a Nagasaki. Útok zahubil více než 100 000 civilistů. Mnoho let potom však v postižených městech umírali lidé na nemoc z ozáření a rodily se tělesně i duševně poškozené děti. Město Nagasaki bylo vybráno proto, že nad původním cílem byla oblačnost, což znemožňovalo pořízení filmového záznamu. Laboratoř. Bylo to nutné?


Zkušební výbuch atomové bomby zcela kontaminoval radioaktivitou v roce 1946 atol Bikini. Bylo to nutné?


Na otravu londýnským smogem zemřely ve čtyřicátých letech stovky lidí. Bylo to nutné?


Záření z elektrárny v Černobylu v roce 1986 zasáhlo celou Evropu. Bylo to nutné?

Ztroskotání lodi Canyon v roce 1967 vytvořilo první z velkých ropných skvrn. Bylo to nutné?


Saharská poušť se rozpíná směrem na jih a zachvacuje degradované pastviny rychlostí 50 km za rok. Je to nutné?


zemědělství musí živit každý rok o 90 000 000 lidí více při ztrátě 24 000 000 000 tun ornice oproti předcházejícímu roku. Je to nutné?


V U.S.A. se ročně vyhodí dvě miliardy propisovaček. Je to nutné?


Podle zjištění Greenpeace byly v odpadních vodách ústecké Spolchemie, neratovické Spolany, papíren ve Štětí a Synthesie Pardubice, vypouštěných do Labe (!), zjištěny velké koncentrace chlororganických látek, těžkých kovů a toluenu. Je to nutné?