Slavnost (autor – Martin Jabkenič)

Slavnost

Zástupy lidí proudí městem

i my dva jim snadno podlehnem

Společně oné slávy zúčastníme se

od brzkého rána až do pozdního odpoledne

 

Mávati budem na všechny strany

rozdávat zářivé nefalšované úsměvy

A až poledne celou odbije

poctí nás přízní rytířské souboje

 

Ty konají se v samotném srdci města

každoročně na počest krále Léva

Mocný to byl kdysi panovník

miláček davů, udatný to bojovník

 

Všichni jste tímto srdečně zváni

dolů k řece na tradiční posvícenské trhy

kde nabídnete si co hrdlo ráčí

preclíky, tvarůžky či sladké koláčky

 

Až posilníte se dosyta

zavdáte si dobrého vína

tam dole ve sklepení

společně s dalším pohoštěním

kde postará se o vás šenkýř

v dobovém historickém ošacení

 

Ne, nemusíte se ho obávat

není to žádný šejdíř

radost kolem sebe vždy rozdává

v tom nám můžete věřit

 

Rozhodně tedy zavítejte

ručíme vám za to

že litovati nebudete

 

Nezapomeňte ani na své ratolesti

pro něž máme přichystány rozmanité hry

jakožto i veselé divadlo

jež poukazuje na to

jak kdysi se v našem městě žilo

 

Jest u nás tak opět živo

užívejte si jak jen je libo

A než domů najisto vydáte se

dejte si na účet našeho města

jedno malé pivo

a pořádný chutný dlabanec

To aby se vám do paměti navždy vrylo

jak pohostinné k vám po celou dobu bylo

 

Tak zase za rok – mějte se

a jen v dobrém na nás vzpomínejte

Vždyť co by byl život za žití

bez pořádných velkolepých slavností

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Zahrádkářská kolonie (autor – Martin Jabkenič)

Zahrádkářská kolonie

Zahrádkářská kolonie

a lidé s dobrým srdcem v ní

společně obhospodařují ji s láskou a rovněž s citem

a to ve všech ročních obdobích

 

Tu sadař keřík zasadí

a jabloni poté poděkuje

za to jak štědrá k němu je

kdy po dlouhá památná léta

lahodnými plody jej zásobuje

 

Není tomu tak dávno

zlý orkán měl se čile k světu

a zahrádkáři tak ze dne na den neočekávanému čelili

obávajíce se o svoji pěstitelskou doménu

 

Společnou prací pak pustili se do díla

avšak nebyli na to sami

ruku k dílu přiložila i sama příroda

jež se tak snažila odčiniti hřích

kdy krutě zachovala se k těm

pro něž byla jejich zahrada vším

 

Pakt přátelství tak sjednán nakonec jest

mezi přírodou a lidmi dobrými

kteří zanedlouho opět radovati se mohli

ze své pěstitelské úrody

 

To Svatý sadař se o to přičinil

onen posvátný bůžek všech milujících

Person vyznávajících vůni stromů a půdní hlíny

a to nejen v malebném Porýní

 

Tak dny, týdny, měsíce dále ubíhají

a lidé v letech či ti o něco mladší

předávají si z generace na generaci

cenné zahradnické rady

 

Že vše podstatné spočívá v oddané lásce

a ten kdož uznává ji

zahrádkářský post pak zvládne hladce

Žádná věda to tak není

což již vědí nejen pěstitelé v onom malebném Porýní

 

A tak opatrujte se lidé dobří

a kéž vás štěstěna nadále provází

Vždyť za co by život jinak stál

bez kousku té půdy

jež symbolizuje váš um

váš úrodný zahrádkářský kraj

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Příroda (autor – Martin Jabkenič)

Příroda

Příroda je zdraví velice prospěšná

všem lidem s dobrým srdcem oddaně žehná

Ze studánky rádi napijeme se

a poté slunci pokloníme se

 

Oslavujeme onen part kouzelný

ono nádherné poetické souznění

člověka s faunou a flórou

ve všech ročních obdobích

 

Jaro, léto, podzim, zima

příroda nás tímto sloganem pokaždé vítá

A pokud vůči ní nebudeme lhostejní

štědře se nám vždy odmění

 

Jen nezachovat se krutě

to by rozpoutalo vášnivé bouře

jež my lidé velmi dobře známe

z našeho pozemského kalendáře

 

Tornáda, poryvy větru, záplavy

toť ony neblahé zprávy z hůry

kdy příroda vzkazuje nám vztyčeným varovným prstem

nehanobte mne nebo vás zasloužený trest nemine

 

Člověk je bohužel pozemská loutka velice ošidná

nepoučen vlastními chybami

nové zlo, vědomě či nevědomě, tak dále páchá

 

Usmíření, to pak věru velice složité bývá

těžké je přírodu udobřit si

na svoji stranu zpět získat

 

A tak namísto kýženého míru

opakovaně probíhají boje o pozemskou planetu

jež ta v samém srdci vesmíru

zpovídá se Bohu ze hříchů

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Hrad (autor – Martin Jabkenič)

Hrad

Hrad!

 

To jest monumentální pevnost

takřka nedobytná

dějinami provázená

stavba milovaná i zatracovaná

mýty mnohdy opředená

 

Hrad!

 

Tam ve velkém sále knihovna nachází se

bohatá na chod jedné celé historie

Badatelé jí nadšeni jsou

neboť cenné písemnosti si jejím prostřednictvím

znovu připomenouti kdykoliv mohou

 

Hrad!

 

Tak noblesně to slůvko zní

až tají se nám dech

pokaždé když zavzpomínáme

jak králové úkolovali své poddané

a kati sekyrami ťali hlavy

těm, kdož zemi zprotivili se

 

Hrad!

 

Na něm nejedna velká bitva svedena byla

o ruku něžné panny či za čest panovníka

kdy vítězové si přízně a pozornosti davu užívali

zatímco poražení s nepořízenou odejíti museli

a v jiné zemi své štěstí zkoušeti

 

Hrad!

 

S příchodem sezóny odemykají jejich zámky

dobře naladění kasteláni

V dobových kostýmech návštěvníky vítají

s kolegy svými či brigádníky dobrovolnými

Ti tak přivydělati mohou si částku nemalou

ke studiu či na pozdější dovolenou s rodinou

 

Hrad!

 

Hojnou návštěvností se vždy pyšní

v čele s místními i zahraničními turisty

A to již po četná staletí

kdy lidé mohou prohlédnouti si

slavné to exponáty a dochované klenoty

památky nezměrné, nevyčíslitelné to hodnoty

 

Hrad!

 

Nenavštívili jste ho čirou náhodou taky?

Pokud ano

za vaše příspěvky budeme jedině rádi

Proto neváhejte a pište

a kdoví, třeba na některém z nich společně potkáme se

Rubriky: Mix | Napsat komentář