Nemoc (autor – Martin Jabkenič)

Nemoc

I vstoupila nemoc

do lidského těla

křehkého dítěte

 

Kolem lůžka

shlukli se lidé

plačící, truchlící

pomoci dovolávajíce se

 

Tu dítko náhle vykřiklo

ku zbožné sošce Ježíška

aby zašli za ní

modlíce se za něho

 

I vyslyšeli truchlící prosby dítka

za posvátným Ježíškem vypravili se

aby v modlitbách ulevili jemu

těžkého břemena zbavili jej

 

Ježíšek dostál své pobožnosti

oči slzet mu počaly

 

I vyzval modlící se

aby nabrali slz vrchovatě

k nemocnému dítku spěli s nimi

 

I vyplnili truchlící přání Ježíška

přesně tak jak on jim pokynul

a nanesli slzy jeho na trpícího

v modlitbách a písničkách vzývajíc

onoho zbožného patrona všech nešťastných

 

Tu náhle nemoc počala se naparovati

dmula se svojí pýchou, svoji neporazitelností

avšak ne na dlouho

neboť z těla nemocného

nedobrovolně vytěsněna byla

 

To Ježíšek dal dítku

touhu zase bojovat

za šťastné budoucí dny

 

A nemoc?

 

Ta skuhrala

již se nedmula pýchou

vzdávala se potupně

a nakonec svůj boj prohrála

 

Opustila tělo dítěte

 

I veselí okolo něj propuklo

již netruchlilo se více

tam do kostela panenky Marie

směřovaly díky k Ježíšku

za ten neobyčejný dar

jímž obdařen byl

 

Darem uzdravovat všechny nemocné

darem nad dary

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Marie (autor – Martin Jabkenič)

Marie

Znám mnoho krásných jmen

jedno z nich i Marie jest

Sním o dívce toho jména

svůj tajný sen

 

Rád bych dívku daného jména jednou potkal

lásce s ní se těšil

však život a osud nevyzpytatelní jsou

půjdou mi vstříc, na pomoc?

 

Píši si snář o Marušce

v přihrádce jej ukrývám

aby nikdo jiný nečetl z něj

pouze jenom já sám

 

Jednou ho však předám

dívce onoho spanilého jména

Co já vím?

snad za rok či za dva

 

Rád počkám na onu osudovou chvíli

kdy vstoupí mi do života

Marie, Maruška, Marušenka

dívka, slečna, paní a později i má žena

 

Neobávej se matičko má

já šťasten v životě budu

až představím ti

svoji vyvolenou, svoji Marušku

 

Domek na venkově koupíme si

společným úsilím zvelebíme si jej

ptáš se matičko kdy?

Neboj, však dočkáš se té posvátné chvíle

 

Prozatím však oddávám se snění

mne za něj prosím nehubuj

a doufej se mnou

v onu příchozí, v onu spanilou ženu

 

Marii, Marušku, Marušenku

s níž po zbytek života šťasten budu

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Obraz (autor Martin Jabkenič)

Obraz

 

Malíř sňal plátno

labuť na něm procitla

plula po vodě do dáli

 

Malíř dal jí život

to nejcennější co mohl

tak jen ať nevyprchá

přál si

 

Malíř se dívá do dáli

plovoucí labuť stále pozorujíce

než vpluje do zátoky

 

Tak další obraz připravuje

vedle prvotního pak staví jej

zátoku portrétujíce

aby labuť neztratila se z očí jeho nadobro

 

Znovu se s ní vídá

nově i s labutěnkami

co vpluly do zátoky za ní

 

Chtěl zachytit jen ono krásné

onen malíř co poetikou obestřel

srdce všech živých labutí i labutěnek

 

Posvěťme mu tedy jeho poslání

neb život krásný býti může

když ožije na plátně všech pláten

kde lidský um s přírodou se mísí

 

Přírodou tak nenásilnou očistnou

v níž stojí za to být

v níž stojí za to žít

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Martin Jabkenič (životopis)

Martin Jabkenič

*Narozen v Praze, od útlého mládí však trvale žije ve středních Čechách

*Po absolvování gymnázia, jenž úspěšně zakončil maturitou, se neúspěšně pokoušel pokračovat ve studiu na literární akademii Josefa Škvoreckého či na škole Jaroslava Ježka, obor písňový text

*Vystřídal mnohá zaměstnání, při nichž se opětovně intenzivně věnoval psaní poezie

*I přes závažné onemocnění, jenž mu na dlouhá léta znemožnilo normálně pracovat, se i nadále snažil pokračovat v psaní básní, jejíchž hlavním specifikem a možnou předností se stala konkrétní rozmanitá tematičnost

*Svoji literární tvorbu prezentoval v četných nezávislých básnických sbírkách, a rovněž na internetu, veřejně pak například na maratonu 24 hodin čtení konaného v Poděbradech

*Mezi jeho oblíbenou knížku patří Malý princ od Antonie de Saint Exuperyho, jehož poetika ovlivnila raně sepsaná díla. Ty postupem času přecházely v mnohem závažnější celky, jež se staly osobitou autorovou zpovědí o světě, v němž žijeme.

*S přítelkyní, s níž se poznal již za studií, a jež při něm stála v dobrých i zlých časech, v dohledné době plánuje společnou budoucnost

*Vedle psaní poezie se zajímá i o sport. Asi nejvíce ho baví fotbal, volejbal a ping-pong.

*Již téměř pět let se intenzivně věnuje malbě obrázků, jež jsou volně inspirovány jeho básnickou tvorbou

*V hloubi duše jej rmoutí krutosti, jimiž disponuje tento náš pozemský svět. Právě toto z velké části naplno integruje do stylu psaní dané osobité poezie jakožto jejího následného zpracování.

*Trochu ho mrzí, že doposud neměl zpětnou odezvu od čtenářů na svoji literární tvorbu. Změní to tedy následná prezentace na příslušných webových stránkách?

Rubriky: Mix | Napsat komentář