Bez komentáře (autor – Martin Jabkenič)

Bez komentáře

Vlak projížděl krajinou

do hlavního města spěl

 

A v onen osudný okamžik nedaleký most

celý se zachvěl!

 

Zbývalo zhruba pět set metrů do chvíle

kdy vlak měl projet oním kritickým místem!

 

Mladá maminka s dítětem

sedící v zadním kupé

učila svoji ratolest poznávat krásy přírody

 

Ta jimi kochala se

neskrývaje opojné nadšení!

 

A v onen osudný okamžik nedaleký most

znovu se celý zachvěl

kdy ulomil se jeden z jeho nosných pilířů

jenž se zvonivou ozvěnou dopadl na zem

 

Zbývalo zhruba čtyři sta metrů do chvíle

kdy vlak měl projet oním kritickým místem!

 

Mladý manželský pár teple oděn

sedící v prostředním kupé

rozmlouval o koncertu nadcházejícím

jehož chtěl se osobně zúčastnit

 

A to již podruhé během tohoto týdne

plně odhodlán znovu vychutnat si

onen neopakovatelný hudební zážitek!

 

A v onen kritický okamžik nedaleký most

znovu se celý zachvěl

kdy ulomil se i druhý z jeho nosných pilířů

jenž se zvonivou ozvěnou dopadl obdobně na zem

 

Zbývalo zhruba tři sta metrů do chvíle

kdy vlak měl projet oním kritickým místem!

 

Postarší manželé

ve věku důchodovém

sedící v předním kupé

na společnou cestu vydali se

 

Hroby příbuzných již zesnulých hodlali navštívit

neboť dušičky onoho památného dne zrovinka byly!

 

A v onen osudný okamžik nedaleký sesutý most

již napjatě očekával své první oběti tragického neštěstí

jež mu řízením osudu měly padnout v nemilost

 

Zbývalo zhruba dvě stě metrů do chvíle

kdy vlak měl projet oním kritickým místem!

 

Strojvůdce přebýval osamoceně

ve své vůdčí kabině

kde vyjímala se rodinná fotografie

jeho milované ženy

a čerstvě narozené dcerky

 

Jak dojemné!

 

A v onen osudný okamžik nedaleký sesutý most

proměnil se v čirý prach

jenž rozptýlil se po okolní krajině

 

Zbývalo zhruba sto metrů do chvíle

kdy vlak měl projet oním místem

 

Nikoliv však již kritickým

nýbrž zcela bezpečným!

 

DOVĚTEK

Uchráněny tak byly životy

cestujících nevinných

co onen památný den

podruhé narodili se

 

Neměli však o tom sebemenší potuchy

a to nejen oni

ale i jejich početné rodiny!

 

Co k tomu dodat ještě

snad jen: no comment!

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Rodinná tragédie o čtyřech aktech (autor – Martin Jabkenič)

Rodinná tragédie o čtyřech aktech

AKT I.

Otec nezvládl nelehkou situaci životní!

Alkoholem ji řešil

kdy na mol se opil

 

Matka z toho šílela!

Po sklence rovněž sáhla

a i ona zpila se do němoty

 

Svědky toho byli syn s dcerou!

Oba zpanikařili, neunesli to!

A i oni opili se

nevnímaje okolní svět

 

Našel je vnuk!

Z pohledu na ně udělalo se mu nevolno!

On sám však byl tak opilý

že se sotva držel na nohou

A tak nebyl schopný nic udělat

záchranku jim i sobě přivolat

 

A vnučka?

Ta se nedostavila

neboť se z opilecké kocoviny dosud řádně nevzpamatovala

 

AKT II.

Otec tápal v nejistotě

Ze žalu pokusil se otrávit!

Rovněž matka snažila se prášky

nastalou situaci vyřešit!

 

Svědky toho byli syn s dcerou!

Oba zpanikařili a omylem i oni pozřeli

nadměrné množství léků na zklidnění

jimiž se málem otrávili

 

Našel je vnuk!

Ten však nedokázal včasně zasáhnout!

V bytě totiž unikal plyn

jímž přiotrávil se on

 

A vnučka?

Ta již hodnou chvíli nehybně v obývacím pokoji ležela

Jak jinak – rovněž přiotrávena!

 

AKT III.

Otec srdečnímu kolapsu vystaven byl

Omdlel a skácel se k zemi!

Matka šok z toho měla

jímž si omdlení obdobně přivodila

 

Svědky toho byli syn s dcerou!

Zpanikařili, žíly si podřezali

a i oni padli do mdlob

 

Našel je vnuk!

Při pohledu na krev udělalo se mu zle

a jak jinak i on omdlel

 

A vnučka?

Ta pomoci nedokázala

neboť i ona zkolabovala

Jak jinak již hodnou dobu ležící v mdlobách!

 

AKT IV.

Otec rozhodl se uniknout od všech dosavadních problémů!

K moři se tedy vydal

v něm záhy utopil se však

 

Matka usmyslela si vydat se za ním!

Trajektem tedy plula

ten však potopil se a i ona tak utonula

 

Doslechli se to syn s dcerou!

Než však stačili pohotově zareagovat

přišla stoletá voda

a vzala si jejich životy s sebou

 

Oba utonuli!

 

Vnuk po nich pátral!

Marně!

I jeho velká voda odnesla

a tak i on v ní našel smrt coby utonulý

Jakážto zrada!

 

A vnučka?

Ta pro změnu málem utonula žalem!

Na svoji početnou rodinu myslíce ve svých vzpomínkách

ze všech přeživších jako jediná

 

DOVĚTEK

Tím daný příběh skončil

a já si říkám:

dost bylo té utopie!

 

Snad mé další vyprávění potěší

lidskými osudy mnohem přívětivějšími

 

A pokud tomu tak nebude

znamená to, že i já jsem mrtev!

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Román výhradně lidský (autor – Martin Jabkenič)

Román výhradně lidský

Večerní město

sídliště v jeho popředí

z panelových domů sálá světlo

poutá k sobě lidské příběhy

 

Telenovela, drama, komedie

jsou zde na pořadu dne

Thriller, romance či špetka erotiky

ozvláštní výše zavedené zvyky

A jen na osudu pak už je

kdo dál bude účastnit se daných her

 

Také Damián stal se jejich nedílnou součástí

jinak muž tmavé pleti

původem rodák z africké Angoly

jenž tajně miloval Lenku

křehkou to českou blondýnku

 

Ačkoliv pouhá dvě poschodí od sebe je dělila

jmenovaný dostatek odvahy doposud nepobral

k tomu aby dotyčnou oslovil

a schůzku si s ní domluvil

 

Občas natrefil na ni v nedaleké kavárně

jak tam u stolu sedí

a kávu či čaj popíjí

 

Bohužel nesmělost je mrška zrádná

a s lidskou psychikou ráda si pohrává

Tak snad příště

podléhá Damián nerozhodnosti

a domů posléze odebere se

 

Avšak hned druhý den

nová příležitost jmenovanému naskýtá se

to když z oné kavárny ona křehká blondýnka vychází opět

 

Teď nebo nikdy!

Damián je v opětovném pokušení Lenku osloviti

Leč než tak stačí učinit

jistí dva muži přistoupí k ní

 

Nejprve dotyčnou surově na zem povalí

a poté k pokusu o znásilnění dochází

Vše zmaří až povyk ječivý

jenž vzburcuje k ostražitosti partaje okolní

 

Výrostci znejistí

pro útěk se rozhodnou

předtím však nebohou oběť o cennosti oberou

 

Zmařeno tak znovu jest bližší seznámení

ostýchavého Damiána a pohledné to Lenky

jemuž tentokráte zabránilo následné

a sice shluk lidí kolem napadené

 

Jistou výhodu však přeci jen daný incident měl

pro Damiána, jenž zahlédl ony dvě nevyzpytatelné tváře

Jaká však reálná šance tu je

že oba muže znovu potká při své další procházce?

 

Jako by to opět osud sám tak chtěl

neboť hned ten druhý den

jmenovanému příležitost sama od sebe se naskytne

 

To když na násilníky natrefí

jak do dveří jeho rodného panelového domu vcházejí

rozmlouvajíce o večeru včerejším

jenž rozhodně nebyl jejich prohřeškem jediným

 

Damián dodá si potřebné odvahy

a potají vydává se za kumpány

Ti do sklepení jej posléze zavedou

kde ukrývají sbírku svoji početnou kradenou

 

Rodákovi z africké Angoly naplno rozbuší se srdce

to když násilníci usmyslí si

že by nebylo na škodu

znovu počíhat si na onu křehkou blondýnku

co vymanila se z jejich přízně

A docílit tak plně toho

co jim posledně bylo odepřeno

 

Damián vyslechl právě dost

neúměrnou pocítil k oběma mužům zlost

Věděl, že musí urychleně jednat

ochránit tu, jíž tajně miloval

 

Kvapně tedy spěl do svého bytu

pro legálně drženou zbraň

s ní pak vrátil se do sklepení

kde skryt v ústraní na vhodnou příležitost čekal

 

Teď nebo nikdy!

Znovu dodával si Damián odvahu

poté co oba muži rozhodli se sklepní prostory opustit

a zamířili k výtahu

 

Vše seběhlo se naráz tak rychle

děj nabral nečekaný spád

drama volně přešlo v thriller

jenž ohlásil varovný výstřel z revolveru Damiánova

 

Přemožen jest nakonec muž tmavé pleti

lotry, co ho coby bezbranného nešetřili

Kdy kopanci následně častovali jej

do očí se mu posměšně vysmívajíce

jeho vlastní zbraní na něj nebezpečně míříce

 

Kdo jen Damiána osvobodí ze spárů trýznitelů

a poskytne tak potřebnou ochranu?

Dovolá se rodák z africké Angoly kýžené spravedlnosti

nebo zcela podlehne tomu nesnesitelnému nátlaku?

 

Spravedlnosti bylo učiněno za dost

to když do sporu vmísil se nečekaný host

a sice otec obou dvou násilníků

jež je surově udeřil do zad a následně do prsou

 

Onen hněv muž zesílil poté

co z úst Damiánových dozvěděl se

co všechno stačili natropit jeho nezdární synové

 

Nejen že museli vše nakradené navrátiti

ale rovněž jít se sami udat na policii!

Tak pravil otec

jenž se svých synů tímto zřek

 

Následně osvobozený Damián z jeho rukou obdržel

cennosti, jež původně patřily Lence

přičemž jednu jmenovanému daroval navíc

v domnění, že jejím prostřednictvím

konečně získá si srdce oné křehké blondýnky

 

Otec se za své nezdárné syny ještě jednou omluvil

a horlivě Damiána ponoukal

aby se za Lenkou spěšně vypravil

S odůvodněním, že láska nepočká

navíc pokud je zcela vážně míněná

 

Teď nebo nikdy!

Konečně správné rozhodnutí

Damián právě stanul před Lenčinými dveřmi

s kyticí voňavých růží a s oním něčím navíc

 

Jeho srdce se blaženě rozechvělo

to když na prahu stanula ta

jíž toliko v lásce mělo

 

Opětuje žena city své

k muži jenž po ní toužil bezmezně?

 

A tu svoji roli sehrál onen dar

v podobě sošky posvátného Budhy

jenž radost ze života měl za úkol rozdávat

 

Lenka to s určitostí musela vědět

neboť jako vášnivý sběratel

takových sošek doma vlastnila bezpočet

 

Jedna z nich blondýnce však do počtu chyběla

a byla to – věřte nebo ne – právě ta

kterou jí Damián coby upomínkový dar právě věnoval

 

A tak zatímco jistí dva muži spěli do cely

jeden další s dívkou svojí vyvolenou vydával se na cesty!

 

DOVĚTEK

Právě vyslechli jste příběh pravdivý

kde osud na dramatu nešetřil

stejně jako romantikou

kdy jednoduchou matematickou rovnicí vyřešil situaci nastalou

 

Román několika životů tímto pokračuje dál

a mně nezbývá, než-li zaláskovanému páru a hříšníkům popřát

pevné nervy, pevné zdraví

v bytí pozemském

jenž je nám lidem vším

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Mezi životem a smrtí (autor – Martin Jabkenič)

Mezi životem a smrtí

Postával u lůžka nemocné

přemáhal v sobě žal

tak moc chtěl dotyčné povědět

jak má ji rád

 

Co pro něj znamená

i když jej nevnímá

Prostě tam stál

a k oné nemocné promlouval

 

Postávala u lůžka nemocného

třídíce vzpomínky

jak krásně jim bylo

když spolu cestovali

 

Co pro ni znamená

kouzlem hodlala dotyčného přivolat

Prostě tam stála

plně soustředěna

 

Již chystal se odejít

když donesl se jeho uším ten náhlý vzlyk

Spěšně ohlédl se za sebe

a zpozoroval vskutku nevídané

 

Onen nemocný

co až doposud bezvládně ležel na pelesti

měl se náhle čile k světu

 

Ba co více

poznával tu osobu!

 

Svojí dcerou ji nazýval

a ta svorně přikývla

když opakovaně její jméno z úst otcových zaznělo

zcela správně vysloveno

 

Váhal s odchodem

když ono spatřil

za zázrak vše považoval

sám jeden chtěl zažít

 

Přistoupil tedy k té

co měla ho na svědomí

v čem spočívá, ptal se

dychtivě prahl po odpovědi

 

Ničehož prý na tom není

pravila k němu

polibek z lásky či přátelství darovat stačí

v tom tkví celé tajemství úspěchu

 

Tak prostinké se to zdálo

a přeci jen těžké navenek bylo

to když onen polibek

vyšel zcela naprázdno

 

Pouhá smrt tak matku a syna dělila ode dne

kdy oba sejdou se na konečné

Proč dané však ale neuspíšit

když v pozemském životě nelze navázati kontakt s osobou

jež je vám na světě z celého srdce nejmilejší?

 

Rozhodla se tedy vyhovět tomu přání

kdy dotkla se místa niterního

a srdce náhle přestalo bít

plně umrtveno

 

Někdy není snadné rozhodnout

kam budou ubírat se další kroky

toho, jenž nedokázal zapomenout

na pozemské nelítostné křivdy

 

Syn však již nemusel si zoufat

vždyť právě se se svojí matkou shledal!

Zesnuli spolu a přeci naživu byli

tam na druhém posmrtném břehu

na němž se ruku v ruce oba ladně nesli

 

To otec v doprovodu dcery

na opačnou stranu mezitím přešel

připraven znovu po jejím boku žít

a mít v úctě pozemský svět

jenž opět stát se měl jeho domovem

po mnoha v kómatu promarněných letech

 

Tenká hranice mezi životem a smrtí tak překročena byla

kdy vyvolení jedinci měli možnost volby, práva veta

 

Kéž je ono dobré pouze čeká

na cestě, po níž rozhodli se dobrovolně vydat

I nadále naplněni láskou a přátelstvím

jež učiní je plně šťastnými…

 

Navěky!

Rubriky: Mix | Napsat komentář