Kurtizána a kněz (autor – Zuzana Janiššová)

KURTIZÁNA A KNĚZ

Tvá touha narůstá v mých vlhkých zahradách

 

Mou duši proklínal´s jímal tě děs

Prý s ďáblem obcoval kněz

 

Dej moje tělo na oltář

než ho spálí

Věř, že černá je má svatozář

k hříchu svádí

 

Sex (SEX!) je hlavní zbraní kurtizán

víru láme

Chceš (SEX!) být kurtizánou milován

v chrámu páně

 

Má touha nemravná ve tvých božských komnatách

 

Nahý si přede mnou v motlitbách stál

Každou noc v mém klíně spal!

 

Dej moje tělo na oltář

než ho spálí

Věř, že černá je má svatozář

k hříchu svádí

 

Sex (SEX!) je hlavní zbraní kurtizán

víru láme

Chceš (SEX!) být kurtizánou milován

v chrámu páně

 

– sólo kytara –

 

Pálí nás hranice – tolárek spad

Náš život ve vášni zvad

 

Dej moje tělo na oltář

než ho spálí

Věř, že černá je má svatozář

k hříchu svádí

 

Sex (SEX!) je hlavní zbraní kurtizán

víru láme

Chceš (SEX!) být kurtizánou milován

v chrámu páně

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Nový den (autor – Zuzana Janiššová)

NOVÝ DEN

Vítám tě v náruči přání,

tvůj sen já sudička chráním.

Vesmírnou bránou jsem

v lůně nebe nový den.

 

Zvedni číši ke rtům né náhodou

zrají pro něhu vždyť milujou

plná je číš jak svatý je Jeruzalém

 

Zvedni číši a naplň tak oceán

slanou říši pod křídly bílých vran

proletí nad obzorem kde já se ti vzdám, vo ou

 

Vítám tě v bouřlivém třesku

zmítáš se v tanci mých blesků

Vesmírnou bránou jsem

v lůně nebe nový den

 

Zvedni číši ke rtům né náhodou

zrají pro něhu vždyť milujou

plná je číš jak svatý je Jeruzalém

 

Zvedni číši a naplň tak oceán

slanou říši pod křídly bílých vran

proletí nad obzorem kde já se ti vzdám, vo ou

 

– Mezihra –

 

Zvedni číši ke rtům né náhodou

zrají pro něhu vždyť milujou

plná je číš jak svatý je Jeruzalém

 

Zvedni číši a naplň tak oceán

slanou říši pod křídly bílých vran

proletí nad obzorem kde já se ti vzdám, tak ráda

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Honička (autor – Zuzana Janiššová)

HONIČKA

Honička na krátkou trať,

odřené klouby přes překážky.

Buď máš a nebo se ztrať,

v zimě choď nahá bez urážky.

Marnivost dnešním světem vládne

a mokrým hadrem lásku stírá,

prachy jsou to co lidi táhne

a sobeckost je to, co neumírá.

 

Duch náš notně oněmělý

si rukavici moci vzal.

Bohatství zavřel do jedné cely

a chudobu bahnem, bičem hnal.

V hierarchii lidské dočasnosti

zločinců skrytých na přes rok,

bídy prý není nikdy dosti

a bohatým se staví, zástupy soch!

 

Lidé se uhánějí pro štěstí,

peníze teď hýbaj světem.

Láska ta už se nenosí,

nedávat, jenom si berem!

 

Lidé se uhánějí pro štěstí,

peníze teď hýbaj světem.

Láska ta už se nenosí,

nedávat, jenom si berem!

 

Honička na krátkou trať,

odřené klouby přes překážky.

Buď máš a nebo se ztrať,

v zimě choď nahá bez urážky.

Marnivost dnešním světem vládne

a mokrým hadrem lásku stírá,

prachy jsou to co lidi táhne

a sobeckost je to, co neumírá.

 

Lidé se uhánějí pro štěstí,

peníze teď hýbaj světem.

Láska ta už se nenosí,

nedávat, jenom si berem!

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Životopis Zuzany Janiššové – část 2

Můj hlas díky mým hudebně založeným rodičům prochází průpravou už od malička. Jako předškolní dítě jsem navštěvovala hudební kroužky na ZUŠ v Poděbradech, kde jsem pak jako prváček v roce 1988 nastoupila k mé první učitelce klasického zpěvu, Bc. Jarmile Hellerové, a v jejíž péči jsem byla až do roku 1997. Na základní škole jsem vystupovala sólově, zazpívala jsem ve dvou kapelách a v divadle.

Na Pražskou konzervatoř, obor populární zpěv, jsem šla ihned po ukončení základní školy. První rok jsem byla vedená prof. Jaroslavou Bernardovou a od druhého ročníku až do absolutoria mě vedla Lída Nopová. Během tohoto období jsem prošla mnoha kapelami a spolupracovala s mnoha muzikanty různého zaměření.
(viz. Bio v sekci Hudba)

Od pátého ročníku na této škole jsem se začala o hlas zajímat i z pedagogického hlediska a začínala jsem dávat soukromé hodiny. Brzy jsem zjistila, jak moc mě tato práce posouvá a po konzervatoři v roce 2003 jsem nastoupila jako lektorka zpěvu na rockovou školu ve Mlejně, která se po několika letech přesunula a přerodila v rockovou školu Jam Music Institute na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kde jsem učila až do roku 2008.  V roce 2005 jsem začala vyučovat na částečný úvazek v ZUŠ Poděbrady, kde působím dodnes.

Po Pražské konzervatoři jsem také dva roky studovala text a scénář na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka u Jiřího Šlupky Svěráka a Marka Staška, kde jsem rovněž navštěvovala hodiny jazzového zpívání u Miriam Bayle jako nepovinný předmět. Během této doby jsem nasbírala zajímavé zkušenosti jak v roli zpěvačky, tak na poli pedagogiky. Praha mi poskytla mnoho možností k zajímavým spolupracím a k navázání kontaktů.

V letech 2010 až 2012 jsem pracovala na Mezinárodní konzervatoři, na oddělení rockové opery. V současné době vyučuji stále na ZUŠ v Poděbradech a soukromě v Praze. Každá výuka nese své. Způsob soukromé výuky mě osvobozuje od závazků a učebních osnov a mohu tak zcela naplnit význam individuálního přístupu. Na ZUŠ mohu vést ve zpěvu hlasy od útlého věku a na konzervatoři jsem měla možnost pracovat s profesionály a lidmi, kteří se hudbě chtějí věnovat nejen jako koníčku. S takovými se setkávám i ve své soukromé praxi. Několik mých studentů jsem úspěšně připravila na konzervatoř.

Momentálně se vracím ke studiu klasického zpěvu u profesorky Jaroslavy Niederlové a navštěvuji kurzy a semináře v oboru populárního zpívání, které zahrnují veškeré žánry tohoto odvětví. Dále se v současnosti zabývám i studiem muzikoterapie a hudební/hlasové relaxace

Rubriky: Mix | Napsat komentář