Hudebník – terorista (autor – Martin Jabkenič)

Hudebník – terorista

Martin Červeník byl mladý muž

v jednom kuse snící o tom

že jednou složí slavný hudební opus

 

Veškerý svůj čas tedy věnoval právě hudbě

komponování a notové partituře

studiu na hudebním gymnáziu

po jehož ukončení hodlal jíti

ve šlépějích někdejších jakožto i současných slavných muzikantských géniů

 

Avšak z řad studentů a rovněž kantorů výhradně nepochopen

trápil se Martin spíše na střední škole

a po pouhém semestru a půl

nucen byl opustit právě hudební gymnázium

 

Špatně ono rozhodnutí tehdy nesl

nekontrolovatelný vztek tak zatěžkával jeho mysl!

 

Martin přeci jen pokusil se z posledních sil vzchopiti

a i bez zkoušky z dospělosti dále hudbu tvořiti

leč bohužel opětovně narazil na nepochopení

s odůvodněním že prý jeho vlastní skladby jsou jeden velký kýč

 

Posledním pomyslným hřebíčkem do umělecké rakve

stalo se náhodné setkání Martina

s někdejším gymnaziálním profesorem

jenž mladíkovi na rovinu bez obalu sdělil

že tak neschopného studenta doposud neměl možnost učit

přičemž k Martinově nevoli

daný muž – profesor

další kritikou na jeho adresu nešetřil

 

Tolik špatného byl mladík nucen o sobě vyslechnout si

že po příchodu domů zuřivý amok jej nešetřil

 

A tak nazloben na celý muzikantský svět

rozhodl se mu Martin stejnou měrou oplácet!

 

Ze snaživého hudebníka

v dohledné době měl se státi terorista

co namísto houslí do rukou brokovnici vzal

a s ní na hudební gymnázium pospíchal

 

Ano, nebude to trvat dlouho

a hrstka vyvolených zaplatí za ponižující teror

jenž byl Martin nucen snášet

od všech někdejších studentů a kantorů vesměs

 

Naštěstí pro něj

a naneštěstí pro ostatní

gymnázium bylo vzdáleno pouhých pět set metrů od domu

v němž Martin bydlel společně s rodiči

 

Při pomyšlení na matku s otcem

rozbušilo se mladíkovi náhle divoce srdce

V obavách horlivě začal přemítat, co asi řeknou

až se z úst druhých v brzké době doslechnou

co jejich jediný syn spáchal

a jaký to na uměleckou společnost bude míti zásadní dopad

 

Tak vstoupil Martin do školy

s plně funkční brokovnicí

odhodlán naplnit krvavý slib

nešetřit na životě žádnou z potenciálních obětí

 

Leč záhy přihodilo se nečekané

to když prostory gymnázia prostoupila pronikavá záře

a vše kolem nabylo tvaru a barvy nebes

kdy postupně počalo vytrácet se ono pozemské

 

Živí volně přecházeli v obláčky jemné na dotek

a Martin sám sobě nedokázal vysvětlit

kde se v něm náhle bere

touha činiti jen to pěkné navenek

 

A to poté co jedna z nebeských person k němu přistoupila

a jemně se jeho srdce dotkla!

 

Brokovnice Martinovi v ten moment vypadla z ruky

a po dopadu na zem proměnila se ve stéblo trávy

přičemž mladík jako omámený naslouchal onomu překrásnému hlasu

jenž nabádal ho oslavovati život

namísto násilí a krvavého teroru

 

Tak Martin čestně přísahal na ten slib

že od této chvíle povede život spořádaný

v němž vícero neučiní nic špatného

co by jiné na pozemském bytí jakkoliv ohrozilo

 

Že přijme daný život takový jaký právě bude

a o štěstí v něm zdárně se popere!

 

V ten okamžik obraz nebes náhle ztratil na síle

a Martin zpozoroval, že zase na Zemi zmítá se

V prostorách svého bývalého působiště

kam coby student ještě nedávno chodíval

pravidelně každý všední den

 

Avšak kdo se to nad ním momentálně sklání?

Že by doktor ve svém cestovním plášti?

 

Už tomu bude zřejmě tak!

Martin tedy musel zkolabovat!

Neboť nepamatoval si více než

onen překrásný líbezný sen

 

A pak se mladíkovi náhle vyjasnilo

a srdce do krku mu málem vyskočilo!

 

Plný obav rukou zajel do vnitřku bundy

Ale co se nestalo

namísto brokovnice nahmatal pouze stéblo oné trávy!

Bylo to snad další znamení z nebeských výšin

jež se Martina snažily uchránit před jistou pozemskou šibenicí?

 

Doktor vytušil dané napětí

a rozhodl se dopřát mladíkovi soukromí

Do zcela prázdné třídy pomalu jej tedy zavedl

a jeho životní příběh následně vyslechl

 

Zaujal ho natolik

že o Martinovu tvorbu zájem projevil

a poté doporučil ji dál

až ta se do správných rukou konečně dostala!

 

Uběhl měsíc

a Martin měl zakázek snad na tisíc(!)

že pro zaneprázdněnost nevěděl

které dříve vyhovět

 

Uběhl rok

a Martin uspěl nejen jako skladatel

ale rovněž coby uznávaný pedagog!

Co o hudbě přednášel

na prestižních múzických školách takřka po celém světě

 

Vděčný byl Martin za setkání s oním doktorem

s nímž pravidelně dále stýkal se

jakožto i za zážitek z nebeského světa

jež ukázal mu správnou cestu

jíž se mladík nakonec zcela dobrovolně vydal

Cestou sounáležitosti, pochopení a všudypřítomného dobra

na něž je krátká sebevětší klamná zloba

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Krátký tragický život Heleny Jesenické (autor – Martin Jabkenič)

Krátký tragický život Heleny Jesenické

Narodila se jako nepohodlná

do baby-boxu byla odložena

a to v nepraktickém oblečku

v němž by dozajista umrzla

kdyby zůstala venku na sněhu

 

Dostala jméno Helena

a netrvalo dlouho a do náhradní rodiny putovala

K páru, jenž sám děti nemohl míti

a tudíž jiné hodlal adopcí si osvojiti

 

Tím však Helenin tragický život pokračoval(!)

neboť nevlastní matka – alkoholička

pravidelně dívku bila

zatímco nevlastní otec – tyran znásilňoval

 

Ani mezi vrstevníky Helena nezapadla

a netrvalo dlouho a i oni začali ji šikanovat!

Zatímco kantoři pokaždé tvářili se

jako by nic závažného nedělo se

 

Vše vyvrcholilo na Heleniny jedenácté narozeniny

kdy ta v pochmurné náladě kráčela domů ze školy!

 

Okolo dívky ze všech stran

počal srocovat se dav

co na rizikový fotbalový zápas spěl

na náhodné kolemjdoucí neberoucí pražádný ohled

 

Dav Helenu prudce sráží k zemi

a tím četné zlomeniny působí

Ty se postupně násobí

to jak po ní lidé v tlačenici nevědomky šlapají

 

Polomrtvou Helenu o půl hodiny později objeví

správce stadionu, který zájem projeví

nikoliv však o dívčin vážný zdravotní stav(!)

nýbrž o to, zdali u sebe čirou náhodou nějakou cennost nemá

 

Nejprve prohledává Heleniny kapsy

pak pod šatstvo zajede svými zlodějskými prsty

A když ani tam nenachází nic, co by stálo za další námahu

odchází správce zklamán pryč

a dívku nechává na pospas osudu

 

Když po další půl hodině konečně pro Helenu přijíždí sanita

vyprchává z dívky i ta úplně poslední možná špetička života

a je zcela zřejmé

že převoz do nemocnice nepřežije!

 

Helena tedy přešla na druhý břeh

pozorujíce, jak nad jejím skonem truchlí adoptivní rodiče

 

Myslí to však upřímně od srdce?

Nenechme se ošálit jejich nynějším přístupem!

 

Nelitovali Helenu nýbrž výhradně sami sebe(!)

že na dívce nebudou již moci ukájet svůj vztek

A proto zvažovali zcela novou adopci

jež jejich zvrácené chutě uspokojila by

 

EPILOG

V dobrém rozpoložení spěje pár z nemocnice domů

v hlavě spřádajíc na tisíc záludných plánů!

 

Jak s případně novým do péče svěřeným potomkem

naloží dle vlastních tyranských představ

a to opětovně nekompromisně krutě

Jak jinak!

 

A pokud se jim odmítne dítko podvolit

o to větší psychické i fyzické trauma následně zakusí!

 

Něco však jako by toho dne bylo přeci jen špatně

a to od chvíle kdy pár kráčel parkem

 

Jako by dav, do něhož muž a žena právě zabředli

k oběma postupně zachovával přístup ryze nepřátelský!

 

A pak to náhle zřetelně uslyší

kdy slovo „vrazi“ line se hlučně parkem a následně i ulicemi!

 

Doslova boj o holý život pak podstupují muž a žena

neboť vedle slovního napadání rovněž inkasují nesčetně bolestivých ran!

 

Vše odehrává se dle původního scénáře

jež se stal osudným nebohé Heleně!

 

Stojí opravdu za tím vším ona

coby posel nebeského pekla?

Posel jenž má za úkol ztrestat ty

co se k dívce za jejího krátkého pozemského života hrubě chovali?

 

Jak jinak vysvětlit si

nevábné nápisy sepsané krví

rozmístěné všude možně po bytě

do něhož pár doslova vpadá ve stavu polomrtvém?

 

Tak i z něj život postupně vyprchává

přičemž nedokáže mu pomoci přivolaná sanita!

 

Do posmrtného světa pak muž a žena spějí

výhradně však do jeho pekelné nehostinné části

kde zpovídat se oba budou z činů zločinných

pro něž těžko hledají se slova omluvy

 

EPILOG 2

Tak na druhém břehu pozvolna plyne čas

a Helena na své znovuzrození spořádaně čeká

 

Vyjde ji zcela nová životní role?

 

Od srdce přejme jí to

ať zažije konečně to pěkné

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Dívka a kotě (autor – Martin Jabkenič)

Dívka a kotě

Pokřtili ji jako Annu

dívku narozenou ve znamení vah

a žádným tajemstvím nebylo

že ta již od útlého věku

zvířátka ve značné oblibě měla

 

Takže když Anna slavila své narozeniny sedmé

opět nepřála si nic jiného nežli přítulné kotě

co by s ní život bok po boku sdílelo

a od rána do večera šťastnou ji dělalo

 

Dárků Anna dostala požehnaně

jen ne opět ono vytoužené kotě

 

Celou oslavu tak dívka s posmutnělou náladou protrpěla

a krátce nato do svého pokoje v plačkách se odebrala

 

Dlouho však Anna netruchlila!

 

Hned druhý den

když ze školy spěla domů

dolehl k ní psí štěkot zpoza rohu

 

K údivu samotné dívčiny

mourovaté kotě připletlo se jí do cesty

a bez zbytečného rozmýšlení spěchalo do její náruče

kde před zlým útočníkem hledalo spásné útočiště

 

Anna byla odhodlána kotě stůj co stůj bránit

psa od sebe odháněla, dokud ten nedal si říct

 

Poté už zbývalo pouze jediné:

postarat se o ono němé stvořeníčko nebohé!

 

Tak ubíhal den za dnem

a Anna v péči stále měla ono mourovaté kotě

Veškerý svůj volný čas věnovala mu potají

ukrývajíc ho před nic netušícími rodiči a příbuznými

 

Jak už tomu však bývá

věčně netrvá pohodová idyla

a tak i v případě Anny

nakonec došlo k odhalení jejího tajemství

 

Toliko hněvu muselo snésti srdce zlomené

neskrývající podrážděné emoce

 

Leč verdikt rodičů a příbuzných zněl zcela jasně:

nejpozději zítra ráno zbavíš se toho kotěte!

 

Smutno bylo toho večera Anně

právě zhroutil se jí celý svět!

 

V opětovných plačkách usínala dívka ve svém pokoji

s němou mourovatou tváří schoulenou na pelesti

 

Skutečné drama však mělo teprve začít!

To když rodinný dům

v němž Anna, její rodiče a příbuzní právě spali

začaly postupně pohlcovat dechberoucí plameny

 

Díky všímavosti sousedů

a následnému zásahu hasičů

nakonec podařilo se zažehnat to nejhorší

a sice aby všichni přítomní uvnitř

neskonali strašlivou bolestivou smrtí

 

Ovšem…

Nescházel mezi přeživšími přeci jen ještě někdo?

Jeden nepatrný vyděděný rodinný článek

na kterém nikomu nezáleželo?

 

S výjimkou jedné jediné

jež byla odhodlána podstoupit riziko nemalé

aby osvobodila milované stvořeníčko křehké

ze spárů zrádného ohně!

 

Nedbaje varovných výkřiků a úleků

vydává se Anna zpětně do domu

plně rozhodnuta své milované kotě najít

vynést ho ven a tím mu život zachránit

 

Jako by při dívce stáli všichni strážní andělé!

Jak jinak vysvětlit si přítomnost oné pronikavé záře?

Co jako ochranný štít obestoupila ji náhle ze všech stran

a sežehnutí plamenným žárem tak zázračně zamezila?

 

A pak Anna němou tvář konečně spatřila!

V jejím někdejším pokoji bezvládně na zemi ležela!

 

Patrně nadýchala se štiplavého dýmu

do mdlob padla a tak zavčas nestačila dostat se z rodinného domu

který v těchto chvílích spíše připomínal ohořelé torzo

nikoliv objekt, v němž se ještě před necelou čtvrthodinou normálně žilo

 

Pronikavá záře, nijak obtížná lidským očím, však nepolevuje

a i nadále dělá společnost Anně

jež kotě láskyplně bere do náručí

a posléze, ohněm nedotčena, odnáší ho do bezpečného ústraní

 

Památná to onehdy byla noc

Noc mající doslova magickou moc!

Noc kdy Anna nalezla cestu zpět k rodině

jež za vlastní přijala její mourovaté kotě

 

Kotě pro nějž se jeho ochránkyně toliko obětovala

a tím jedno podstatné, důležité stvrdila

a sice že to své místo v jejím srdci stále má

obdobně jako strýc, teta, otec jakožto i matka

 

O rodinný dům sice všichni jmenovaní přišli

za hlavní však považovali

že se ve zdraví znovu opět sešli

 

Vždyť co nejcennějšího na světě může býti

nežli před nehostinným osudem uchráněné životy!

 

EPILOG

Jak vše vyvíjelo se dále?

Možnou odpověď na to dozajista podávala

o rok později pořízená společná fotografie

na níž snoubilo se pět usměvavých tváří a jedna němá

z nichž žádná vícero nestrádala

 

V nově zařízeném rodinném domku společně začali žíti

kotě, Anna, její rodiče a příbuzní

v domnění, že vše zlé mají zdárně za sebou

že osud si na nich již plně vybral onu daň krutou

 

A tak Anna každé ráno probouzí se ve svém pokoji

a mourovaté kotě slastně přede jí na pelesti

již jako právoplatný člen nevelké rodiny

jíž se nakonec přeci jen toliko vepsalo do lidských srdcí

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Životní sázka Dominika Lestera (autor – Martin Jabkenič)

Životní sázka Dominika Lestera

I.

Jmenoval se Dominik Lester

a žil s matkou a otčímem v Saint Angeles

Ve městě se sklářskou tradicí

na níž tamní obyvatelé byli náležitě pyšní

 

Spíše než výroba skla

však Dominika mnohem více přitahovala

vášeň pro hazardní hry a sázky všeho druhu

kdy neváhal do banku vložit svoji poslední korunu

 

Dominik sice řádně pracoval ve sklárnách coby dělník

na což by byl dozajista jeho otčím právem hrdý

nebýt oné vášně nevyzpytatelné

o níž se toho osudného dne čirou náhodou dozvěděl

 

Na South Street ještě téhož večera

tak ostrá rodinná hádka proběhla

jíž završil Dominikův dobrovolný odchod z domova

 

Nic na tom nezměnil

ani postoj jeho biologické matky

jež vždy stála při svém synovi

a byla ochotna prominout mu všechny jeho maléry

 

II.

Dominik bezmyšlenkovitě bloumal ulicemi

než napadlo ho pro déšť se uchýlit

do nedalekého hotelu

kde hodlal na noc složit hlavu

 

To ale ještě netušil

jak se tím jeho život zásadně změní!

 

To když s jistým mužem kontakt navázal

a ten Dominikovi pověděl

jak nepříznivou situaci zdárně zažehnat

 

Bylo to doopravdy tak snadné

jak muž tvrdil?

Doopravdy stačilo pouze vrátit se v čase

a vsadit na totožnou loterii?

 

Na Dominika tak jako by se konečně usmálo štěstí

neboť po kapsách nosil někdejší čísla výherní

jež si řádně zapisoval po každém slosování

a z nichž pak sestavoval vždy tiket následný

 

Muž zase vlastnil obraceč času

a byl připraven Dominikovi vyhovět

pokud ten z výhry věnuje mu necelou čtvrtinu

až navrátí se i s ní opět nazpátek

 

III.

Dominik náhle ocitl se

ve svém rodném městě na den přesně

avšak o jeden celý rok zpátky

takže v hotelu nebylo po muži sebemenší památky

 

Dominik nehodlal promarnit vyměřený čas

byl si plně vědom toho

co musí udělat

 

Spěchal tedy podat tiket životní

ani v nejmenším nepochybujíce o tom

že ten bude výherní

 

Jaké to však pro Dominika bylo nemilé překvapení

poté co vyšla mu pouhá dvě čísla z deseti!

 

Co jen způsobilo onu nečekanou změnu?

dumal zklamaně jmenovaný

to když zradily ho záhy i následné sázky

a vidina bezstarostné budoucnosti tak byla v nedohlednu

 

Doopravdy stačilo pouze vrátit se v čase

a doufat, že vše proběhne hladce?

 

IV.

V pochmurné náladě tak Dominik spěl nazpět do doby současné

kde očekával ho v hotelovém pokoji onen muž

jenž ochotně vyslechl jej

 

Ten naštěstí měl pro vše pochopení

a poté co vzdal se původně přislíbené sumy

moudře Dominikovi poradil

ať od této chvíle začne vésti život ryze počestný

 

Ať pokorně vzdá se všech hazardních her a sázek

že i bez nich může být na světě krásně!

 

V.

Dominik tedy začal řídit se mužovou radou

a první, co učinil

byl pokus o sblížení s otčímem a matkou

 

Rovněž na svoji vášeň postupně jmenovaný zanevřel

to když na vlastní oči přesvědčil se

jak ta umí býti po čertech nevyzpytatelná

mnohdy hraničící s osobním bankrotem

 

VI.

Dominik byl odhodlán stůj co stůj muži poděkovat

poté co rodina ho zpětně za svého přijala

a on sám tak opět nalezl smysl života

v němž nehodlal již nikdy více zbytečně riskovat

 

Jaké však Dominika čekalo nové překvapení

když dle recepčního a dalších očitých svědků

dotyčný muž již před padesáti lety

údajně zemřel na zhoubnou rakovinu

 

Umožnil mu tedy snad návrat mezi živé

opět onen přístroj, pomocí něhož lze cestovati v čase?

 

Tato otázka Dominikovi doposud nebyla objasněna

stejně jako to, proč onehdy nevyšla mu ona peněžitá sázka

 

O to více si však jmenovaný cenil té

jíž nelze vyvážit žádným zlatem

a sice životní sázky na šťastný život po boku nejbližších

jenž nedošla zatracení

a nakonec pro něj stala se předností

Rubriky: Mix | 2 komentáře