Hra (autor – Martin Jabkenič)

Hra

Hra nemilosrdná byla započata

hra na kočku a myš

kdy zhrzený manželský pár

hodlal toho druhého ze světa sprovodit

 

Nekalé plány jsou dány v sázku

vyhraje ji muž či žena v nedohlednu?

U obou dvou jsou šance vyrovnané

neboť sází na osvědčené strategie

 

Lstivé pasti jsou rázem aktivovány

není radno přijít muži či ženě do rány

Navenek sice tváří se jako neviňátka

vše však zcela změní se

když za nimi zaklapnou domovní vrátka

 

Tam v domě svůj vlastní arzenál mají

čítající nespočet vražedných zbraní

Jedna zrádnější je nežli ta druhá

všechny jako dělané na smrtelné zmrzačení družky, druha

 

A tak časně z rána, v osudnou květnovou neděli

manželský pár své vražedné růžky vystrčil

Jeden druhému tím naléhavou novinu zvěstoval

že čas zúčtování nemilosrdně právě započal

 

Ozývají se výstřely a detonace

jež okolnímu světu sdělují prosté:

toto není idylická rodinná selanka

nýbrž manželská válka soukromá

 

O pár hodin později je jasno

ona soukromá válka nemá vítěze

Manželský pár činil se vidno

a svými nástrahami navzájem zahubil se

 

Dům tak záhy pohroužil se do toužebného ticha

to když z něj byla vynesena oboje bezvládná těla

a koroner i policie z místa činu následně odjeli

aby ho pak na pospas osudu nechali

 

Tak léta běží a nikdo se ke koupi domku nemá

že prý v něm přebývají duchové manželského páru

tvrdí jedna místní a zároveň příbuzná

co před božím oltářem prosí o milost

pro dva jedince co k sobě za svého života

pociťovali zhoubnou nevraživost

 

Po tragické smrti kéž najdou obě duše kýžený klid

případně v nových životech zdárně obstojí

Ať již více neopakuje se krvavá historie

jež by dopadala na prostý nevinný lid

toliko sužujíce jej

 

Vyplní se toto toužebné přání oné postarší dámy

nebo osud opět rozdá své nechvalně proslulé sporné karty?

 

To vše teprve ukáže čas

 

Ty, prostý člověče, si však nyní važ

že život celý před sebou ještě máš

Život naplněný láskou a štěstím

jemuž ke spokojenosti neschází takřka nic

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Ženy ve zbroji (autor – Martin Jabkenič)

Ženy ve zbroji

Ženy ve zbroji

ženy ve vojenském

Dobrovolně rukují do armády

překračují tak hranice

 

Četní muži výhrady proti tomu mají

armáda prý není místem pro něžná pohlaví

Co jim to však platné je

ženy v každém směru vyrovnat se svým protějškům chtějí

i ony touží býti světu  prospěšné

 

Tak i nadále rukují

doma zanechávajíc veškeré své smutky a stesky

Pro ně vojna je ten kumšt pravý

v porovnání s nezáživným životem u plotny

kde není dostatek místa pro dobrodružné příběhy

 

Ženy mají zkrátka jasno

vše musí se prožít pěkně naživo!

Vojenský mundúr tedy stává se jejich předností

hrdě zastiňující někdejší post služky domácí

 

Vojenský dril – to jest zcela jiný koktejl a to mnohem lahodnější

plný objevů a po zakázaném ovoci vonící

kdy dané mise snoubí se se všudypřítomným nebezpečím

jenž teprve přináší to pravé vzrušení a potěšení

 

Ženy však vytrvalé jsou

a za svým cílem tvrdě si jdou

Ať ponurá noc či chladný den je

něžná pohlaví plní si svůj dávný životní sen:

V čele vojenských operací statečně až do jejich konce stát

a poté z rukou prezidenta posbírat cenné zásluhy o stát

 

Tak přejme jim to my muži

vždyť ženě i ten vojenský mundúr tuze moc sluší

A ten kdož toho názoru není

neví co pro svět právě ona něžná pohlaví znamenají

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Spor (autor – Martin Jabkenič)

Spor

Nemilý spor vleče se

mezi ženou a jejím mužem

a to již úctyhodných pět let

kdo jen ochrání rodinu před rozvratem?

 

Děti tím trpí převelice

chtěly by, aby rodiče usmířili se

Avšak hádek neustále přibývá

kam jen se poděla rodinná idyla?

 

Kdysi tu byla

a dnes tu není

trpce tak chutná citové odloučení

mezi matkou, otcem, dcerou, synem

jaký verdikt soud nad nimi nakonec vynese?

 

Stará cikánka prorokuje

vše urovná se do roka a do dne

Syn bude s otcem žíti

zatímco matka s dcerou

jedni ve Flandrech

druzí kdesi nad Pustou Rybnou

 

Avšak vyhráno zdaleka ještě nemají

neboť kdosi je pozoruje potají

Je to Osud, onen mocipán lidských životů

co kdysi duši ďáblu zaprodal

a s ním i samotnému peklu

 

Tak Osud po letech uskutečňuje svoje nekalé plány

kdy nová příkoří zasahují nemile Flandry

Otec z domu syna vyhání

kdežto ten se mu za to krutě mstí

kdy při hádce do rukou bere nůž

a jeho opatrovník tak nedobrovolně k zemi klátí se

ponejprv coby raněný

záhy coby mrtvý muž

 

Mezitím kdesi nad Pustou Rybnou

musí se vypořádati matka s dcerou

se zhoubnou nemocí více než vážnou

říkají si: stojí život vůbec za to?

 

Odvolávají se na doktory, léčitele

co je to však ženám platné?

Nakonec vypraven jest smutečný pohřeb

kdy dcera v jeho čele jde a pláče

truchlíc nad matčinou smrtí tuze trýznivou

že již nespatří ji po svém boku nikdy živou

 

Takto se Osud bavil na účet lidu

dokud nezasáhl Onen nejvyšší

sám velký spravedlivý Bůh

jenž nad sirotky hodlal se slitovati

bratra, sestru od všeho zlého vykoupiti

a štěstí jim tak láskyplně darovati

 

Po společném soužití

sourozenci po rodině zatouží

a tak pokoušejí se usilovně

o to co kdysi matka s otcem

 

To co zdálo se zpočátku nemožné

promění se záhy v reálný sen

kdy sestra životního partnera nachází

kdežto bratr se s novou partnerkou zasnoubí

 

Osud se proti jejich štěstí bouří

Onen nejvyšší však proti němu rázně zbrojí

Domlouvá mu: zanech navždy čachrů nekalých

a místo nich buď lidu prospěšný

 

Jelikož Osud výzvy neuposlechne

z hůry tak na Zem seslán jest mocný blesk

kdy přímo on sám je jím zasažen

a z úkrytu zlobných stínů posléze vysvlečen

 

Daný blesk není strůjcem války

ba právě naopak – je naplněn poutem lásky

Lásky doposud nepoznané

co spasiti má celý náš svět

 

Od té chvíle nemožné

mění se pozvolna v jeden skutečný sen

kdy Osud a Onen nejvyšší

po planetě Zemi šíří mír

a to společným přičiněním

jenž pociťují nejen ona dcera, onen syn

 

Kéž jim ono pouto lásky vydrží

to přeji si nejen já

velký prorok z Hvězdonic

 

Muž co tento dojemný příběh přinesl vám

příběh jenž vstoupí do novodobých dějin

jako snad lepší svět o sobě sám

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Slavnost (autor – Martin Jabkenič)

Slavnost

Zástupy lidí proudí městem

i my dva jim snadno podlehnem

Společně oné slávy zúčastníme se

od brzkého rána až do pozdního odpoledne

 

Mávati budem na všechny strany

rozdávat zářivé nefalšované úsměvy

A až poledne celou odbije

poctí nás přízní rytířské souboje

 

Ty konají se v samotném srdci města

každoročně na počest krále Léva

Mocný to byl kdysi panovník

miláček davů, udatný to bojovník

 

Všichni jste tímto srdečně zváni

dolů k řece na tradiční posvícenské trhy

kde nabídnete si co hrdlo ráčí

preclíky, tvarůžky či sladké koláčky

 

Až posilníte se dosyta

zavdáte si dobrého vína

tam dole ve sklepení

společně s dalším pohoštěním

kde postará se o vás šenkýř

v dobovém historickém ošacení

 

Ne, nemusíte se ho obávat

není to žádný šejdíř

radost kolem sebe vždy rozdává

v tom nám můžete věřit

 

Rozhodně tedy zavítejte

ručíme vám za to

že litovati nebudete

 

Nezapomeňte ani na své ratolesti

pro něž máme přichystány rozmanité hry

jakožto i veselé divadlo

jež poukazuje na to

jak kdysi se v našem městě žilo

 

Jest u nás tak opět živo

užívejte si jak jen je libo

A než domů najisto vydáte se

dejte si na účet našeho města

jedno malé pivo

a pořádný chutný dlabanec

To aby se vám do paměti navždy vrylo

jak pohostinné k vám po celou dobu bylo

 

Tak zase za rok – mějte se

a jen v dobrém na nás vzpomínejte

Vždyť co by byl život za žití

bez pořádných velkolepých slavností

Rubriky: Mix | Napsat komentář