Milostný čtyřúhelník (autor – Martin Jabkenič)

Milostný čtyřúhelník

Žili spolu muž a žena

v honosné vile na kraji města

Přepych všem dávajíce okázale na obdiv

ať přihlížející třebas puknou závistí

 

Každý z obou dvou vlastní luxusní auto měl

a k tomu drahé šperky a miliony na účtech

jež umožňovaly páru žít si jako v pohádce

a to naplno a zcela nezávazně

 

Idyla však jednoho dne skončila

to když vyšla najevo milostná nevěra

s mladým, jinak chudým zajíčkem

jenž dělal si zálusk na celkový nahromaděný majetek

 

Muž nemínil to jen tak nechat

a téměř okamžitě byl připraven jednat!

 

Kdy nevěrné ženy hodlal se zbavit

a posléze i jejího milého

v plánu měl ze světa sprovodit!

 

Příležitost na sebe nenechala dlouho čekat!

 

Došlo k tomu onoho nadcházejícího parného léta

kdy pár trávil volné chvíle na zahradě u bazénu

kde jako obvykle zaháněl zhýčkanou nudu zbohatlíků

 

Muž trpělivě vyčkával na příhodnou chvíli

až jeho žena půjde zchladit se do vody

 

Poté pomalu zezadu přikradl se k ní

a hlavu pod vodní hladinu násilím strčil jí!

 

Marně se žena bránila, vskutku marně!

Po chvilce strávené pod vodou smířena s tím

že již zvoní jí regulérní umíráček!

Neboť vůči onomu nátlaku ze strany manžela

byla zcela naprosto bezmocná!

 

Poté, co muž dokončil, co zamýšlel

pečlivě zabalil, svoji již bývalou ženu, do pytle

tentokráte pro změnu vyčkávajíc na příhodný okamžik

kdy by se jejího těla nadobro beze svědků zbavil

 

Až pozdě večer

kdy na Zem padla tma

rozhodl se muž hlubokou jámu vykopat

a v ní svoji oběť pochovat!

 

Ať zhyne ta proradná nevěrnice!

A podzemní havěť nechť pochutná si na ní na své krvavé hostině!

 

Co na tom, že i muž udržoval intimní vztah

a to s o mnoho let mladší ambiciózní slečnou

jíž již stačil přislíbiti značné peněžité věno

 

Nyní se s dotyčnou v klidu bude moci alespoň oženit

když již tomu v cestě nic neplánovaného nestojí!

 

Předčasně však muž oslavoval svůj triumf

neboť záhy k zemi bolestivě se sesunul!

 

To jak ho kdosi do temene hlavy zezadu udeřil

a to odloženou lopatou

jíž dotyčný onen hrob přestal hloubit

neboť potřeboval si od úmorné dřiny

na malý moment odpočinouti

 

Tou mstící personou nebyl nikdo jiný nežli mužova manželka!

 

Ta, jež smrt v bazénu nalézti měla!

 

Jako zázrakem však k životu náhle se probrala!

Nejprve z pytle a posléze z jámy vyhrabala!

A následně svému choti

stejnou měrou oplácet nekompromisně začala!

 

Tak muže stíhá jedna rána za ránou

kdy nakonec podléhá jim

a pak již bezvládně padá

pod jejich neúnosnou tíhou

 

A to přímo do vlastní vykopané jámy

kde plně podvoluje se smrtelným zraněním!

 

Nyní to pro změnu mohla býti žena

kdo v klidu mohl začít oslavovat

Kdyby se jí ovšem byla bývala nešťastně nesmekla noha

a i ona do jámy následně nezapadla

 

Po bolestivém dopadu i ona zcela již mrtvá!

 

Dílo manželské zkázy tím tak dokonáno bylo!

 

Ovšem stále tu zbýval ještě kdosi jiný

někdo kdo významně mohl zasáhnout do událostí následných!

 

A sice mladý zajíček s onou ambiciózní slečnou!

 

Právě tato mladá dvojice

sešla se v onom honosném sídle

kam pozvána byla z rozličných důvodů

na přání jeho někdejších majitelů

 

A jak už tomu tak bývá

jiskra mezi omladinou rázem přeskočila

a to poté co své zámožné partnery

politovali oba jejich někdejší milenci

 

Netrvalo dlouho a vila nové majitele měla

kdy rovněž navýšila se o nemalou peněžitou sumu konta

onoho mladého páru, jenž s chudých poměrů

zčistajasna vyšvihl se mezi bohatýrskou smetánku

 

A to na základě závětí

jež po sobě zanechal onen postarší pár tragicky zesnulý!

 

EPILOG

Tak začali spolu žít mladík a slečna

v honosné vile na kraji města

Přepych všem dávajíce okázale na obdiv

ať přihlížející třebas puknou závistí

 

Zbývá si tak položit otázku vpravdě zásadní:

bude snad i toto nezávazné soužití

jednoho dne mít obdobné tragické vyvrcholení?

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Báseň o lásce a nenávisti (autor – Martin Jabkenič)

Báseň o lásce a nenávisti

Se sekačkou jezdil po sportovním hřišti

o trávník s láskou pečoval, vzpomínkami zahlcený byl

Dceru jedinou si v nich právě zhmotňoval

personu, jež tento pozemský svět již vícero neobývá

 

Dotyčná vyznačovala se značnou pohledností

Bůh však přesto zradil ji

to když jako nevidomá byla nucena žít

 

Dotyčná láskou k jiné dívce zahořela

když coby studentka konzervatoře pro nevidomé

Bacha v jedné kavárně na klavír preludovala

jako vždy za to sklízejíce zasloužený potlesk

od pozorně naslouchajícího publika

jež činilo ji šťastnou na tomto pro ni jinak nevyzpytatelném světě

 

Obě zamilované dívky

o letních prázdninách společný výlet plánovaly

Procestovat Evropu křížem krážem byl jejich dávný sen

a ten právě nyní splnit se jim měl

 

Otec nevidomé tím nadšen příliš nebyl

na onom nápadu nacházel příliš mnoho chyb

Marně však to dceři rozmlouval!

Ano marně, neboť ta jeho rad vůbec nedbala!

 

A tak ihned prvního července

se svojí partnerkou jakožto i slepeckým psem

dotyčná nastoupila do autobusu společnosti Student Agency

Směr zahraničí!

 

Zpočátku vše vyvíjelo se slibně

a vůbec nic nenasvědčovalo tomu

že by na tom něco zásadního mělo měnit se

 

A tak ve Francii pod Eiffelovou věží

obě dívky hrály místním i turistům pozorně naslouchajícím

jedna na piano, druhá na violoncello

jako správně sehrané muzikantské duo

 

A posléze v Anglii u řeky Temže

odměněny za své pouliční vystoupení

byly obě dívky štědře

to když majitel jedné tamní vyhlášené kavárny

nabídl jim u sebe stálé hraní

a to za pohádkovou peněžitou sumu

jež by jinak vynahradila jednu roční brigádu

 

Majitel kavárny zpočátku k dívkám choval se slušně

postupně však začala se navenek projevovat jeho temná duše

 

Kdy obtěžoval je a dokonce i sexuální nátlak počal vyvíjet!

 

Tudíž nebylo se čemu divit

že obě partnerky na společný útěk začaly záhy pomýšlet!

 

Následovala zběsilá honička

napříč celým Německem doslova!

Kam dívky z Anglie urychleně přepravily se

o své vlastní životy plně strachujíce se!

 

A to po právu!

Neboť jako ve zlém snu

nedopřál jim muž pražádného klidu

 

To, co nevyhnutelně mělo přijít, bohužel přišlo!

 

Kdy ony partnerky, jež dané neštěstí postihlo

pouze stačily vyznat si lásku polibkem zakončenou!

 

A ihned poté přepraveny byly tam na druhý břeh!

Na místo, z něhož již není žádné cesty zpět

na náš pozemský to svět!

 

Onen muž, nyní již někdejší majitel prosperující kavárny

zadržen byl a následně dostal se před soud řádný

Kdy neminulo ho doživotní vězení!

Za podlý, plánovaný a posléze chladně spáchaný zločin!

 

Dodnes onu tragédii připomíná

nejedna zapálená svíčka

před jedním z mnichovských hotelů

kde onen muž ze msty vraždil

a dva životy tím jeho vinou tak jednou provždy vyhasly

 

Kdy pouze onen slepecký pes daný masakr jako zázrakem přežil

a jen o vlásek tak unikl jisté smrti!

 

Otec zemřelé si ho přesto rozhodl ponechat

jako připomínku toho, že jeho jediná dcera

tu kdysi na pozemském světě skutečně pobývala

a to jako živá, nadevše milující persona

 

Oči otce zesnulé opakovaně zalily se slzami

a proto nebylo pražádného divu

že jmenovaný v tu chvíli měl osobní niterné přání:

setkat se s dcerou svoji jedinou

obejmout se s ní a znovu jí tak býti oporou

 

A tu nebesa nečekaně rozevřela se

a muž jakožto i jeho slepecký pes

jimi plně pohlceni byli!

Z osidel matičky Země najisto osvobozeni!

 

Co nastalo poté

uhádnete čtenáři moji milí?

 

Pokud myslíte na to samé co já

pak vězte, že vaše domněnka jest zcela správná

 

Proto ponechme aktérům této básně soukromí

a vydejme se společně hledat nové příběhy

Příběhy s dobrými náměty, potažmo i konci

o nichž bude radost povyprávět – s veškerou úctou a ctí

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Průšvihářovy eskapády (autor – Martin Jabkenič)

Průšvihářovy eskapády

Ve vísce nesoucí název Plískanice

žilo něco málo přes pět set obyvatel

mezi nimiž zejména vynikal

Pavel Horda, zvaný Průšvihář

 

Nebylo snad dne v roce

aby o dotyčném nepsalo se

v místních či jiných novinách

o jeho prohřešcích, mnohdy na hranici zákona

 

Pavel naposledy upoutal pozornost

to když opět zpil se nekontrolovatelně na mol

a poté do traktoru usedl

přes pole mířící si to k jezeru

předstíraje že právě započal jarní orbu

 

Pavlova jízda traktorem

jak jinak skončila neslavně

neboť stroj ve vodě utopil

a sám měl co dělat

aby zachránil vlastní život holý

 

Daný incident byl pro starostu vísky poslední únosnou kapkou

a tak zavolal si Pavla

pomyslnou hůl na ním lámaje, neskrývaje zlost

 

A to nad vším, čeho se kdy jmenovaný dopustil!

 

Verdikt proto zněl zcela jasně:

okamžitě sebereš se

a jednou provždy svoje rodiště opustíš!

 

Prázdné místo po Průšviháři Pavlovi

bylo zaplněno brzy záhy

a to ruku v ruce s nadcházejícími událostmi

spojovanými s mimozemskou civilizací

 

Četné nezvratné důkazy

jednoznačně potvrzovaly dané dohady

a to poté co oblohou nekonečně táhla se

průzračná oslnivá, nevysvětlitelná, nadpozemská záře

 

Lidé z vísky chodili se na ten úkaz dívat

 

A pak ještě více nadchli se pro něj

to když zachycena byla zpráva z oblak!

 

O možném přistání posádky vesmírné

k němuž mělo dojít přesně za týden!

Úderem jedenácté hodiny večerní

a to na jednom z nedalekých polí!

 

Ve smluvený den i hodinu

míří tedy obyvatelé Plískanic i početný zástup turistů

na místo kde se každou chvíli uskutečnit má

historický okamžik, jenž navždy změní chod dějin pozemského lidstva

 

Fotoaparáty září blesky!

Kamery v pohotovosti jsou!

A tu náhle z nebes k zemi začne klesat

prazvláštní galaktické těleso!

 

K nesmírnému překvapení i šoku zároveň

dav přihlížejících bezpečně poznává Pavla Průšviháře!

Jak vyklání se z okna svého vlastního výtvoru

šklebící se na všechny přítomné od ucha k uchu!

 

Nyní již nebylo pochyb o tom

kdo zinscenoval onu vesmírnou show

prostřednictvím níž se široké veřejnosti opět připomněl

jeden místní podivín, poukazující na svoji nezničitelnost

a schopnost za každou cenu upoutat náležitou pozornost

 

Zlobit se opětovně na Pavla Průšviháře

či mu výjimečně vzdát čestný hold?

Toto dilema momentálně řešil starosta Plískanic

když na stole sešlo se mu dopisů nejméně na tisíc!

 

Jedni pisatelé stížnostmi nešetřili

hubujíc, že byli podvedeni a ošáleni!

 

Avšak ti, kdož jednoznačně převažovali

patřili do oné druhé, pozitivně naladěné skupiny

v dopisech žádající o opakování

onoho vesmírného ojedinělého představení!

 

Starosta, po pečlivém zvážení nakonec

rozhodl se vyhovět…

Pavlovým obdivovatelům, jimž tímto přislíbil

zcela nové kulturní vyžití!

 

A tak zrodil se, z jeho a Průšvihářovy iniciativy

vesmírný park Discovery

nadpozemský to ráj pro všechny odchovance a vyznavače

pravé nefalšované mimozemské civilizace

 

Pavlu Hordovi tak bylo odpuštěno

a v rodných Plískanicích znovu směl pobývat

mít tu své zázemí, své stálé místo

 

Dokonce i po pracovní stránce povýšil!

To když začal zastávat jednu z průvodcovských funkcí

právě v onom parku zvučného světového jména

jemuž ani britská panovnice Alžběta II. neodolala

 

Tak vše šťastně pro Pavla nakonec přeci jen končí

a my rozhodně nemáme v úmyslu narušit

požitek z jeho současného nejen pozemského bytí

 

Proto o dalším utopeném traktoru raději pomlčíme

a do budoucna tomuto muži jen to dobré popřejeme:

Ať ho život ještě dlouho baví

a vyhnou se mu pokud možno jakékoliv další maléry!

 

To z celého srdce přejí si

nejen kronikáři z dnes již slavných Plískanic

Rubriky: Mix | Napsat komentář

Krajina lidmi zaslíbená (autor – Martin Jabkenič)

Krajina lidmi zaslíbená

Již dosti bylo závažných témat

jež jsem pro vás literárně zpracovával

Již dost bylo smutných, nejen lidských příběhů

jimiž prověřoval jsem psychickou odolnost

a mermomocí pokoušel získat si vaši zaslouženou pozornost

 

Nyní je načase zvolnit

a jenom o tom pěkném pohovořit

bez příměsi jakékoliv tragiky

jež mnohdy mívá fatální následky

a to jak ve smyšleném tak i světě skutečném

kdy dotyční plně ztotožní se s interpretovaným textem

ve všech jeho uvedených ne zrovna přívětivých bodech

 

Proto dovolte abych toto napravil

a pozval vás do jedné úrodné krajinky

jíž vlídní, usměvaví a celkově šťastní lidé obývají

neznaje nemoci, závist a jiné pozemské prohřešky

 

Na třešně, broskve či meruňky

specializuje se tam pan Robert Příbramský

a to s celou svojí rodinou

manželkou Ingrid, synem Matějem a dcerou Ilonkou

 

Ti všichni každým dnem

očekávají zcela nový přírůstek

Zdali to bude dívka či chlapec

to není zas až tak podstatné

Hlavně aby robátko bylo zdravé

a jen to pěkné provázelo jej následným životem

 

Menší oslava tak v plánu je

a tudíž zván jest na ni každý

kdo srdce má na správném místě

 

Ochutnáte pravou domácí pálenku či burčák

a k tomu navíc domácí ovocný štrůdl a koláč

A až toto všechno zkonzumujete

věřte tomu, že tuze blaze vám bude

jak na duši tak i na těle

 

Jen o pár domů dále

má své zahradnictví Tonda Opálek

Různé plodiny tam s láskou pěstuje

a k tomu ještě květiny rozmanité všelijaké

 

Jeho žena Táňa

to vše pak o víkendu na jarmarku

svým stálým i novým zákazníkům prodává

se zahradní technikou všeho druhu do počtu

čímž navýší se tržby vždy o slušnou peněžitou sumu

 

Manželé Opálkovi však nejsou žádní rozmazlení zbohatlíci

a vydělané peníze co na trzích utrží navíc

ty od nich pokaždé putují na konta různých charit

K těm jenž to opravdu potřebují

K těm jenž vedou život nelehký

 

To že se kraji takto dobře daří

je zásluha především Svaté Jany

patronky, bedlivě dohlížející na své věrně oddané

jimž pomáhá plnit přání niterné

 

A tak farmář David Pohanka

díky ní může svobodně podnikat

a to v rostlinné i živočišné výrobě

nejen doma, ale rovněž i v cizině

zatímco Dana Sadovská

vlastní keramické výrobky smí již pátým rokem prodávat

a její pracovní diář tak

jest plně zákazníky zaplněn po sebemenší okraj

 

Snad vás tato má pozvánka do krajiny lidmi zaslíbené

alespoň na malý moment

v myšlenkách odpoutala od reality jinak tuze nemilé

 

A pokud tomu tak stále není

prostřednictvím básně zcela nové se o to pokusím

kterážto – doufám v to pevně

konečně chytne všechny strádající plně za srdce

a následně vytěsní z nich všechno špatné, všechno zlé

 

Toť niterné přání čistě mé

Rubriky: Mix | Napsat komentář