Tom Patrick:
City Means - Město plné návratů

Tom Patrick

(vlastním jménem jménem Václav Hrdý)

Po celý svůj život žije v Poděbradech. Od hudby postupně přesedlal k psaní. Tato kniha je úvodním dílem do jeho vlastního žánru THINKFAN COMREAL, jenž si dává za úkol zaznamenávat pomyslnou generaci mladých lidí, která se na něm přímo či nepřímo podílí. Tím ho pomáhá utvářet, obohacovat a dál vyvíjet, přičemž se - pokud to je v jejích silách - vždy snaží přijít s nějakým "originálním" prvkem, jenž by něčím mohl obohatit nelehký život na této planetě a některým jedincům ho případně o něco usnadnil. Obdobně by tomu mělo být v druhém pokračování, které je právě "ve výrobě."
Tom Patrick na Face**ku.
Venda Hrdý alias Tom Patrick (foto Honza Šípek) V letech 2007 - 2009 o Tomu Patrickovi jeho kamarád Honza Šípek natočil dokumentární film Souboj s mozkem, jež získal zvláštní uznání poroty na MFDF v Jihlavě. Honza se také stal samizdavatelem této knihy.