vokaž! schovanej PIC:

vokaž! schovanej DIV a unitř pic:

vokaž! schovenej IFRAME: