<ext:define name="skoleni" source="$request$.training"/> <ext:test1 valueSource='$request$.errorMessage'> <isNotNullTemplate><font color="red">Vyskytla se chyba: <ext:write source="$request$.errorMessage"/></font><br/></isNotNullTemplate> </ext:test1> <FONT CLASS="headline"> ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA </FONT> <p> Tímto závazně přihlašujeme účastníka(y) na školení pořádané firmou BOSCH: </p> <form name="prih" action="/$modules$/TrainingModuleFacade?action=register" method="post"> <input type="hidden" name="trainingId" value="<ext:write source="$request$.trainingId"/>"/> <input type="hidden" name="path" value="/index.html"/> <table class="basic" cellpadding="2"> <tr> <td> Školení:* </td> <td> <ext:write source="skoleni.name"/> </td> </tr> <tr> <td> Termín:* </td> <td> <ext:dateFormat source='skoleni.dateFrom' format='d.M.yyyy'/> <ext:test1 valueSource='skoleni.dateTo'> <isNotNullTemplate> - <ext:dateFormat source='skoleni.dateTo' format='d.M.yyyy'/></isNotNullTemplate> </ext:test1> </td> </tr> <tr> <td> Cena: </td> <td> akceptujeme cenu uvedenou na <a href="http://www.bosch.cz/aa">www.bosch.cz/aa</a> <ext:numberFormat source='skoleni.priceCZK' format='###,###,##0.##'/>,- Kč </td> </tr> <tr> <td valign="top"> Faktura: </td> <td> <input type="text" name="invoice" value="" size="30" style="width:300px"> <br> <font size="2"> (pokud školení již bylo fakturováno – např. zakoupeno s přístrojem – prosím uvést číslo faktury a počet lidí, i název velkoobchodu) </font> </td> </tr> <tr> <td> Začátek: </td> <td> 9:00 hod. </td> </tr> <tr> <td> Místo: </td> <td> Dobronická 7, Praha 4 - ve Středním odborném učilišti automobilním - areál Vodní stavby </td> </tr> <tr> <td> Ubytování: </td> <td> <select name="accomodation"> <option value="ano">ANO</option> <option value="ne">NE</option> </select> (rezervujeme a účastníci si ho hradí sami na místě) </td> </tr> <tr> <td> Název servisu:* </td> <td> <input type="text" name="serviceName" value="" size="30" style="width:300px"> </td> </tr> <tr> <td> Účastník školení:* </td> <td> <input type="text" name="name" value="" size="30" style="width:200px"> </td> </tr> <tr> <td> Datum narození:* </td> <td> <input type="text" name="birthDate" value="" size="30" style="width:70px"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <strong>Současně bereme na vědomí a souhlasíme s tím, že v případě neomluvené neúčasti námi přihlášeného účastníka je společnost Robert Bosch odbytová s.r.o. oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč na osobu.</strong> </td> </tr> <tr> <td> Firma (objednávající):* </td> <td> <input type="text" name="company" value="" size="30" style="width:300px"> </td> </tr> <tr> <td> Zákaznické číslo: </td> <td> <input type="text" name="clientNumber" value="" size="30" style="width:150px" value="5350...."> </td> </tr> <tr> <td> IČO:* </td> <td> <input type="text" name="ico" value="" size="30" style="width:150px"> </td> </tr> <tr> <td> Kontaktní&nbsp;osoba:* </td> <td> <input type="text" name="contactPerson" value="" size="30" style="width:300px"> </td> </tr> <tr> <td> Telefon:* </td> <td> <input type="text" name="phone" value="" size="30" style="width:120px"> </td> </tr> <tr> <td> Fax: </td> <td> <input type="text" name="fax" value="" size="30" style="width:120px"> </td> </tr> <tr> <td> E-mail:* </td> <td> <input type="text" name="email" value="" size="30" style="width:200px"> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> Poznámka: </td> <td> <textarea name="note" cols="30" style="width:400px" rows="4"></textarea> </td> </tr> </table> <p> <strong>V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÝCH ZÁVAZKŮ VŮČI FIRMĚ BOSCH (ZEJMÉNA NEZAPLACENÉ FAKTURY VE SPLATNOSTI) NENÍ MOŽNÁ ÚČAST NA ŠKOLENÍCH!</strong> </p> <!-- <input type="button" name="f_" value="ODESLAT"> &nbsp; <input type="reset" value="SMAZAT"> --> <p> * tyto položky jsou povinné </p> <INPUT TYPE="submit" value="Odeslat"/> <button OnClick="document.forms[0].reset(); return false;"> Vymazat formulář </button> </form>