Updatováno, ale nezkontrolováno !!!

Modul pro odesílání emailů

<form action="/$modules$/MailingModule" method="post"> <fieldset> <legend>Odeslání emailu</legend> <p class="name"> <label for="inName">Jméno:</label> <input type="text" name="jmeno" value="" size="30" id="inName" /> </p> <p class="msg"> <label for="inText">Zpráva:</label> <textarea name="zprava" cols="50" rows="15" id="inText"></textarea> </p> <p class="subm"> <input type="submit" value="Odeslat" /> </p> <input type="hidden" name="path" value="/mailingSuccess.html" /> </fieldset> </form>

v administraci se pro každý web klienta nastavují zvlášť tyto parametry:

V contentu je potřeba vytvořit stránku s formulářem, který se:

Všechna další pole formuláře se odešlou jako obsah emailu ve tvaru název_pole: hodnota_pole. Počítá to i s binárnímy fajly, takže žádné enctype="text/plain"!

nějaké další info možná bude v CMS-156