3při uvděn indických zeměpisných nzvů se držm ustlen česk transkripce. U jmen osob a nzvů filmů považuji za důležitějš, aby si mohl čtenř dohledat detaily, a neboť jsou dostupn zdroje převžně v angličtině, použvm přepis anglický. Nzvy instituc, jež jsem přeložil do češtiny, ponechvm i v anglick podobě.