31Není-li uvedeno jinak, pocházejí časopisecké články z plnotextové databáze EBSCO.