26motherland – srozumitelnějš v angličtině. Zatmco většina nrodů m fatherland, Indov řkaj sv zemi „Matka Indie“