19Dalitnejnižš kasta indick společnosti, někdy nazývan tž nedotknuteln. Kastovn systm byl zrušen stavou v roce 1950, zvlště ve venkovských oblastech však přetrvv dodnes.