Complex Systems (4IZ636)

Complex Systems Tutorial

Comlex Systems Lecture


Jak vytvořit dobrý projekt?

Můžete se inspirovat ukázkovým modelem, který získal téměř plný počet bodů.

Pokus o plagiát znamená hodnocení 4 (bez ohledu na výsledek testu a posudků).