N e č e m i c e

50°13´32,2´´N; 13°41´43´´E; 380 m n.m.

Nečemice; http://www.geolab.cz situační mapka Nákres situace

Pozůstatky čtyř řad leží na poměrně strmém svahu severního úbočí Nečemického vrchu, jsou skloněny k jihozápadu v Az 20-30°.
Ani z nejvyššího místa není přímá dohlednost žádným významným směrem. Snad zde stávala na vrcholu jakási budova s kruhovou ohradou, jejíž pozůstatky vytvářejí řady několika málo kamenů podél vrstevnic. Mohlo jít také o zpevnění pěšiny ve svahu, pěšina by ale velmi prudce klesala k potoku. Úsek s kameny je navíc velmi krátký. S vyjímkou nejspodnější řady vyúsťují zbylé tři na horním hřbetu, který se jeví jako uměle navršený val z drobných kamenů kladených nasucho.

Celkový pohled na lokalitu Nečemických řad. Detail valu. Nejvyšší bod nečemických řad. Nečemická kamenná řada.

Při pohledu na Nečemický vrch od jihu máme dojem, že celý kopec měl obranné valy. Také na historické mapě je dobře patrný šestiúhelníkovitý prostor s možnou akropolí v severovýchodním rohu. Domníváme se, že se může jednat z archeologického hlediska o zajímavou lokalitu.

Pohled z jihu na Nečemický vrch. Samostatně ležící kámen nad chatami v Nečemicích.

Kameny mají velice zajímavé tvary, některé jsou velice čisté nažloutlé křemeny, jiné pískovce, jakoby lidskou rukou opracované k nějakému účelu. Samostatně ležící kámen severně od Nečemic, je vyznačen na malé mapce u kóty 388,8 m. Výhled zastiňují stromy, byl by vidět Pískový vrch i Malé Hradisko. Jeho rozměry jsou úctyhodné 280 x 150 cm.

Obrovský balvan zvaný "Čertův kámen". Je na něm vidět hluboké horizontální působení vodní eroze. V horní části je uměle vyseknutý zářez směřující na Kounovské řady a přírodně vzniklá vodní mísa.

Čertův kámen u Nečemic.
Text a foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz